Basisschool de Telgenborch gaat naar Wethouder Cornelissen

Donderdag om 16.00 uur kwam de  basisschool de Telgenborch haar bijdrage aan the first lego league presenteren aan wethouder Cornelissen in (kamer 11 Stadhuis).

De Telgenborch is met twee groepen doorgedrongen tot de regionale ronde. In de first lego league hebben basisscholen dit jaar nagedacht over de mogelijkheden om afval beter te scheiden.

De ene groep is een onderzoeksgroep en heeft een systeem bedacht voor het inzamelen van grondstoffen.

De andere groep heeft een robot gebouwd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mbuitenhuis@)telgenborch.nl

Een vraag die daarbij ook aan de gemeente wordt gesteld, is de volgende:

Talar van de aFvaLLbeesten (groep 6, 10 jaar) wil graag het volgende vragen:

Ik ben Talar van de basisschool de Telgenborch. Ik doe mee aan de First Lego league en ik zit in de onderzoeksgroep. We hebben via de mail contact gehad over de groene bak bij ons op school.

Wij willen ervoor zorgen dat de school een groene container krijgt. Die kregen we eerst gratis maar nu niet meer. Jullie hebben contact gehad met het ministerie omdat jullie het met ons eens zijn dat de school ook gratis afval moet kunnen scheiden. Wij willen graag in contact komen met het ministerie die over afval gaat, zodat wij hen kunnen vragen waarom het zo duur is om een groene container te krijgen.

We willen graag afval scheiden, maar onze school kan hier niet extra voor betalen.

Kunt u ons vertellen met wie u contact heeft gehad bij het ministerie? Zouden wij de naam, het emailadres en het telefoonnummer kunnen krijgen van deze persoon?

U zou ons hier heel erg mee helpen.

Strekking van de gemeentelijke reactie die wordt gegeven:

Omdat afvalstoffen van scholen en verenigingen worden gezien als bedrijfsafval, wordt het afval niet ingezameld door de gemeente, maar door bedrijven.

In het kader van het project beloningssystemen hebben we als gemeente Almelo een project ingediend waarbij we hebben gevraagd om bij scholen en verenigingen PMD (plastic, metalen en drankenkartons) te mogen inzamelen. De VNG, Natuur & Milieu, Afvalfonds Verpakkingen en ook NVRD, Nedvang en NederlandSchoon hebben alle projecten beoordeeld en hebben begin dit jaar ons projectvoorstel positief beoordeeld. Wij mogen daarom tijdelijk, voor een periode van 2 jaar, PMD bij scholen en verenigingen inzamelen, waarbij zij een kleine vergoeding ontvangen.

Als voorwaarde geldt wel dat zwerfvuil op eigen terrein en de omgeving moet worden teruggedrongen cq. voorkomen.

Daarnaast moet aandacht besteed worden aan educatie met betrekking tot afval en afval scheiden.

bassisschool (1) bassisschool (2) bassisschool (3) bassisschool (4) bassisschool (5) bassisschool (6) bassisschool (7) bassisschool (8) bassisschool (9) bassisschool (10) bassisschool (11) bassisschool (12)