Het Huis van Katoen en Nu 500 jaar gevangenis

Het Huis van Katoen en Nu heeft weer een nieuwe expositie getiteld 500 jaar gevangenis(straf) in Nederland en Almelo.
De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking van het Huis van Katoen en Nu en (oud) medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Almelo, oftewel Karelskamp.
De expositie laat de verschillende manieren zien waarop we in Nederland in de afgelopen 500 jaar naar misdadigers en straf hebben gekeken en kijken. Ook is er aandacht voor de
bijzondere geschiedenis van het oude Huis van Bewaring aan de Marktstraat in Almelo, alsmede de huidige visie van de Penitentiaire Inrichting Almelo op het gevangeniswezen.
Volop medewerking
Uniek is dat de gevangenis bij hoge uitzondering bereid was om mee te werken en zelfs besloten heeft de deuren in het najaar een aantal keren open te zetten.
Er werden volop spullen verzameld door hoofd Veiligheid Bart Kuipers. Oud medewerkers Bennie de Vries, Rieks Elting en Marie José Weber vertelden er met smaak over. Ook de
eigenaren van Hotel Huis van Bewaring aan de Marktstraat verleenden hun medewerking aan een reportage van RTV Oost, waarbij vele sporen van de oude functie als gevangenis
werden getoond. Vormgever Erwin Lette, coördinator Gerard Hammink en klussers Hans
Struik, Ben Hulsbergen en Jack Smeenk – allen vrijwilligers bij het Huis van Katoen en Nu hebben veel energie gestoken in het inrichten van de expo: twintig mooi vormgegeven
panelen en een wand waarbij diverse historische gebruiksvoorwerpen met beschrijving fraai wordt weergegeven. Daarnaast worden ook een aantal bijzondere objecten getoond,
zoals werkkleding van een gedetineerde uit de jaren dertig en een oude celdeur uit dezelfde periode.
Open dagen
Speciaal voor de bezoekers van de expositie zullen er op een drietal zaterdagen in het najaar Open dagen georganiseerd worden. Dit unieke initiatief is genomen door de directie
van Karelskamp om bezoekers te laten kennismaken met de gevangenis: zodat men zich een beeld kan vormen bij de verhalen die men vaak hoort.

Opening
De opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 29 september om 14 uur en wordt
verzorgd door Huis van Katoen-voorzitter Gerrit van Woudenbergh in eendrachtige
samenwerking met gevangenisdirecteur Ton Golstein, waarbij wethouder Christien van
Wijk de openingshandeling zal verrichten. De expositie is te bezichtigen tot het einde van
dit jaar, op woensdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur.

Hotel Huis van BewaringHuis van Bewaring vroeger signalementskaartKarelskampen zo is het nu