Kerstpakkettenactie 2017

Betreft : Kerstpakkettenactie 2017

banner_NN_Fotosite

 

Geachte heer/ mevrouw, beste betrokkenen,

Ook nu de crisis gelukkig over het hoogtepunt is, blijft betrokkenheid bij de samenleving van groot belang. Stichting Nomen Nescio koestert al jaren de traditie om minder bedeelden in deze moeilijke periode van de donkere dagen voor kerst extra te ondersteunen middels de welbekende kerstpakkettenactie.

 

Onze doelgroep zijn 1 ouder gezinnen met kinderen in Almelo, die langer dan 4 jaar in de bijstand zitten. Het pakket bestaat uit 25 euro aan boodschappen en een waardebon van 100,00 euro te besteden aan huishoudelijke artikelen  bij de HEMA. Elk pakket heeft een waarde van 125,00 euro en betekent heel veel voor deze gezinnen. Vorig jaar zijn er meer dan 300 pakketten uitgedeeld door betrokkenen van alle serviceclubs uit Almelo, waarvan bijna 250 door Nomen nescio voorzien..

Naast deze jaarlijkse kerstactie staat onze stichting al jaren bijstandsgezinnen bij die acute  hulp behoeden die niet meer door andere organisaties voorzien kan worden. Een overzicht van onze werkwijze en hulpactiviteiten van afgelopen jaar is als bijlage toegevoegd.

 

Nomen Nescio betekent “ik ken de naam niet” .De doelgroep voor deze kerstactie wordt door de Sociale Dienst van Almelo geselecteerd en zowel de schenker als de ontvanger blijven anoniem.

 

Met deze brief vragen wij U of U (ook) dit jaar  middels een donatie de kerstpakkettenactie wilt ondersteunen. U vindt de gegevens in het sponsorformulier. Dit kunt u ingevuld opsturen naar het adres of mailen naar info@nomennescioalmelo.nl . Verspreiden van dit formulier onder uw eigen relaties zal deze actie nog succesvoller maken!

Bij voorbaat dank voor steun en betrokkenheid en wij wensen U alvast prettige feestdagen en een gezond 2018 toe!

 

Het bestuur van Nomen Nescio,

namens hen

 

 

O.L.W.B. (Olav) van Balen

Secretaris

p/a Het Reefman 7, 7607 RT Almelo

www.nomennescioalmelo.nlinfo@nomennescioalmelo.nl

Sponsor overeenkomst Stichting Nomen Nescio

 

Ondergetekende:

 

Naam bedrijf of instelling:

Naam contactpersoon:

Adres/postbus:

Postcode en woonplaats:

 

Verklaart een sponsorbedrag beschikbaar te stellen  pakketten a € 125,-Totaal €

Getekend te                                                                                      datum

 

Handtekening:

 

U wordt verzocht het ingevulde formulier op te sturen naar:

Stichting Nomen Nescio:

De Delle 48

7609 CH Almelo

Mailen kan naar : info@nomennescioalmelo.nl

 

U ontvangt nadien een factuur. Uiteraard kunt ook een eigen bijdrage aan de stichting overmaken op rekeningnummer NL 03 RABO 0368 8790 70 tnv Stichting Nomen Nescio, ovv “ kerstpakkettenactie” .

 

De stichting Nomen Nescio heeft een ANBI-status en is geregistreerd bij de KvK onder nr 08128450

p/a Het Reefman 7, 7607 RT Almelo

www.nomennescioalmelo.nlinfo@nomennescioalmelo.nl