Irene ten Seldam trekt zich terug als wethouderskandidaat voor het CDA in Almelo

Irene ten Seldam trekt zich terug als wethouderskandidaat voor het CDA in Almelo

 

Irene ten Seldam trekt zich terug als wethouderskandidaat voor het CDA in Almelo

Er was vanuit de coalitiepartijen kritiek geuit op de bestuursstijl van Ten Seldam, hetgeen van invloed was op de coalitievorming.

Ten SeldamIn het belang van Almelo en het CDA wil ik een stabiele coalitievorming niet in de weg staan en ben dan ook niet meer beschikbaar als wethouderskandidaat voor het CDA Almelo. Door mij terug te trekken als wethouderskandidaat hoop ik bij te dragen aan een vlotte en stabiele coalitievorming”.

De afgelopen vier jaar heeft Irene ten Seldam zich als bestuurder met veel vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, energie en een grote betrokkenheid in gezet voor het beter maken van “haar”  stad, Almelo

Dat was ook de reden waarom de vertrouwenscommissie haar tijdens de algemene ledenvergadering heeft gevraagd als wethouderskandidaat en lijstduwer. Een verzoek waarop ze dan ook meteen positief reageerde.

Bij de afgelopen verkiezingen behaalde zij op eigen kracht een zetel in de raad. Ten Seldam is dan ook teleurgesteld dat zij haar werkzaamheden als wethouder niet kan voortzetten.

Ten Seldam: “Als raads- of collegelid lig je altijd onder een vergrootglas, en heb je voor- en tegenstanders. En hebben mensen een mening over je en ontstaat er beeldvorming. Als bestuurder begrijp ik dat dit een onderdeel is van dit vak.  Echter als mens vind ik het uiteraard jammer dat mij mede hierdoor geen nieuwe termijn

als wethouder is gegund. Ik had mij graag nog een aantal jaren willen inspannen voor deze stad. Maar ook dit is politiek.

Ik heb mijn werk als wethouder van Almelo met veel plezier gedaan en ik ben trots op de zaken die we de afgelopen jaren met het college en de raad hebben bereikt en in gang hebben gezet.  Ik zie de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voor mijzelf geldt dat ik politiek actief ben en blijf. En mocht het CDA wederom een beroep op mij doen, dan ben ik bereid ook die uitdaging weer aan te gaan.”