Arjen Maathuis kandidaat-wethouder namens VVD Almelo

Arjen Maathuis kandidaat-wethouder namens VVD Almelo
De raadsfractie van de Almelose VVD draagt Arjen Maathuis voor als kandidaat-wethouder
voor het nieuwe college van B&W. De VVD Almelo is ervan overtuigd met Maathuis een
kwalitatief hoogwaardige wethouder te leveren met gevoel voor de politieke dynamiek en
een hart voor Almelo!
Arjen is geboren en getogen Almeloër, 29 jaar en woont samen met Kirsten in de Almelose wijk het Rosarium.
Momenteel werkt hij als programmamanager bij de gemeente Berkelland en is hij samen met collega’s
verantwoordelijk voor het realiseren van programma’s (sociaal domein, sport en cultuur), de bijbehorende
planning en control-cyclus en strategische advisering van het bestuur. Arjen heeft aan de Universiteit Twente
twee studies afgerond: bestuurskunde en bedrijfskunde. In 2010 is hij op twintigjarige leeftijd in de gemeenteraad
van Almelo gekomen. En vanaf 2014 is hij vicevoorzitter van de gemeenteraad.
Fractievoorzitter Jemy Pauwels is enthousiast over Arjen als kandidaat-wethouder namens de VVD. ’In de
afgelopen 8 jaren heb ik Arjen als raadslid zien uitgroeien tot een betrokken, zeer kundig en gedreven politicus
met een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ik kijk uit naar een constructieve en plezierige
samenwerking waarbij ons motto: ‘Almelo, hier wordt gewerkt’ zich zal vertalen in resultaten voor de Almelose
samenleving en het bedrijfsleven.’
Voorzitter van de kandidaatstellingscommissie/kieskring Almelo, Egbert Willems, is verheugd met de kandidatuur
van Arjen en omschrijft hem als ‘een politiek talent uit eigen stal. Hij is diepgeworteld in de Almelose
samenleving, is goed benaderbaar voor onze inwoners en het bedrijfsleven, weet wat er speelt en streeft de
ambitie na om Almelo op de kaart te zetten als logistieke hotspot in het oosten van het land.’
Maathuis geeft aan ‘vereerd en trots’ te zijn met zijn voordracht als kandidaat-wethouder. Maathuis: ‘In Almelo
zijn er de komende bestuursperiode kansen te benutten en tegelijkertijd grote opgaven die opgepakt moeten
worden. Te denken valt aan het faciliteren van lokale economische groei als kans en de opgave om nog meer
inwoners hiervan de positieve gevolgen te laten ondervinden door hen vanuit de bijstand aan het werk te helpen.
Een andere opgave is het tegengaan van leegstand in de binnenstad door een pakket van maatregelen met
onder andere een pilot gratis parkeren. Ik ben erg gemotiveerd om met ambitie en daadkracht , en vanuit
vertrouwen aan de slag te gaan als wethouder.’