Werkbezoek: Voor Verruiming Twentekanalen

Werkbezoek: Voor Verruiming Twentekanalen

Intern was er door een medewerker een “brandbrief/brandmail” verzonden omtrent de vertraging van de verruiming van de Twentekanalen.

Op dit moment hebben we enorme problemen om juist meer containers van de vrachtauto’s, via de binnenvaart te vervoeren.

In de praktijk werkt het op dit moment helaas weer andersom en wel zo dat we steeds meer vervoeren per vrachtauto. Vandaar ook dat de filevorming en de daaruit voortvloeiende ergernis en ongelukken enorm is. Bijna dagelijks ligt er een vrachtauto op de kant.

Daarop is er een verzoek ingediend bij Minister Cora van Nieuwenhuizen voor een werkbezoek aan Bolk Transport B.V. en Combi Terminal Twente, zodat directie Bolk en CTT bovenstaande uitgebreid mondeling konden toelichten.