PiePeriet het laatste doodvonnis in Almelo

ALMELO – In het jaar 1818 werd in Almelo het laatste doodvonnis uitgevoerd. De stad was in die tijd nog een belangrijk juridisch arrondissement en bleef dat tot begin dit jaar toen de Rechtbank Almelo onder de nieuwe nationale indeling tot de Rechtbank Overijssel ging horen met als hoofdzetel Zwolle. De terechtstelling van Gerrit Jan Pieperiet blijft echter een belangrijk moment, omdat na het ophangen van Pieperiet namelijk toch twijfels ontstonden of hij werkelijk wel de dader was van de moord op bewindvoerder mr Jan Dikkers, die het faillissement van de in Delden wonende Pieperiet moest afwikkelen.

Dikkers werd vermoord gevonden liggend in een plas bij Azelo. Hij was als laatste gezien bij Pieperiet thuis te Delden om deze een schikkingsvoorstel te doen in diens faillissement maar Pieperiet was voor geen rede vatbaar zodat Dikkers onverrichterzake naar Almelo huiswaarts keerde waar hij nooit aankwam.

PiePeriet werd opgepakt en met hem ook diens vriend Gerrit Roessing. Beiden hielden echter maandenlang de kaken op elkaar totdat uiteindelijk Roessing ‘doorsloeg’ en zijn maat Gerrit Jan aanwees als de dader. Hij kocht er zijn vrijheid mee en PiePeriet werd in het huidige  door de rechtsprekers daarna ter dood veroordeeld aan de galg op de waar hij voordat hij gehangen werd luidkeels schreeuwde dat hij onschuldig was. Later ontstonden toch twijfels over diens daad maar het kwam nooit tot een vervolg.

PiePeriet kon niet eens kiezen tussen schavot galg of de elektrische stoel .