Actiegroep dienstencentrum de Riet omgezet in belangengroep.

IMG_0164

Het actiecomité van dienstencentrum de Riet heeft tot opheffing besloten en  haar naam te wijzigen in belangengroep. Dit is gedaan omdat met het woord actiegroep er ook daadwerkelijk actie gevoerd moest worden om een doel te bereiken.

Nu op 2 juli jl. De gemeenteraad in het voorjaarsoverleg heeft besloten de wens van het actiecomité te honoreren en het dienstencentrum open te houden breekt een volgende fase aan en dat is er een van overleg en verdedigen van belangen van de kwetsbare groep gebruikers en vrijwilligers.

In samenspraak met de gemeente Almelo en de fractie van de PvdA is geconstateerd dat de nieuwe naam aansluiting geeft bij de doelstelling die bereikt is nu het centrum zijn functie kan behouden.

Als eerste daad heeft het oude actiecomité, dat in het verleden samenwerking met allerlei groeperingen voorstond, getracht de banden en de vertroebelde verstandhoudingen met diverse organisaties, te herstellen en het is daarin aardig geslaagd. Met de gemeente Almelo, de fractie van de PvdA en wethouder Mevr. Mieke Kuik zijn in een aantal gesprekken de banden weer aangehaald. Onder het motto, niet terugkijken maar met kracht vooruit gaan beide partijen verder met de invulling van de zaken die moeten gebeuren om voor de gebruikers en vrijwilligers van het dienstencentrum een goed klimaat te scheppen.

Op initiatief van de wethouder heeft er inmiddels ook een gesprek plaatsgevonden met de Stichting Aveleijn en is de belangengroep in een goed gesprek volledig op de hoogte gesteld van de op handen zijnde verbouwing. Tevens is gekeken naar de huisvesting na de verbouwing en is een overgangsregeling ontworpen tijdens de verbouw die op 1 november begint. De PvdA fractie heeft al het mogelijke gedaan de banden tussen de belangengroep en de belangrijkste samenwerkingspartner, Scoop – Welzijn te herstellen. Dit resulteerde in een opnieuw aangegane samenwerking welke gestalte kreeg afgelopen dinsdag toen beide partijen weer met elkaar aan tafel zijn gaan zitten

De nieuwe belangengroep behartigd, namens bewoners, gebruikers en vrijwilligers alle zaken die van belang zijn. In november zal een aanvang gemaakt worden met de verbouwing van het centrum nu Aveleijn de vaste huurder is geworden en Scoop – Welzijn , als onderhuurder, de organisatie van de activiteiten op zich gaat nemen. Op initiatief van de gemeente Almelo, stichting Scoop -Welzijn en stichting Aveleijn komt er op korte termijn een bijeenkomst in het dienstencentrum waarbij alle instanties uitleg komen geven over de ontstane situatie en uitleggen hoe de zaken de komende maanden worden aangepakt voor- na- en tijdens de verbouw van het dienstencentrum.

De omzetting van de actiegroep in belangengroep heeft gevolgen gehad voor de bezetting. Mevr. L. Legebeke en Dhr. M. Aslan keren niet terug in de nieuwe commissie waarin wel zitting hebben Mini Wanschers, Hennie Mulder, Leny Otterman, Henk Kuiters en Ben Weinreder. Hendry Bosch blijft voorlopig aan als coördinator van het geheel totdat de verbouw is voltooid en iedereen zijn plaatsje in de vernieuwde situatie heeft gevonden