Veel kennis gedeeld tijdens het eerste Kenniscafé in de IISPA.

Maandag 28 oktober heeft Almelo Promotie haar eerste Kenniscafé voor evenementen georganiseerd in het sportcafé van de IISPA in Almelo. Het Kenniscafé was bedoeld om de evenementenorganisaties van Almelo te informeren over wat Almelo Promotie voor hun evenement kan betekenen. Tijdens het plenaire gedeelte was er aandacht voor de stip op de horizon: meerdaagse evenementen met een bovenregionale aantrekkingskracht, zodat de hele stad mee kan profiteren. Ook werden de financiële criteria voor 2014 gepresenteerd, die in nauwe samenwerking met het Stadsfonds Almelo zijn opgesteld. Er is ruimte voor vrij toegankelijke evenementen in de openbare ruimte met een link naar de binnenstad. Deelnemers participeerden in workshops rondom social media, fondsenwerving, afstemming evenementenaanbod, Promotie & PR en veiligheid. Tijdens de workshops werd er druk gediscussieerd over de mogelijkheden tot samenwerking

De opkomst was boven verwachting hoog met ruim 80 evenementenorganisatoren. Tijdens de avond kwamen er veel positieve reacties op dit eerste Kenniscafé. Ook is er veel inspiratie opgedaan en zijn er verbindingen gelegd.

Met het Kenniscafé wil Almelo Promotie op een laagdrempelige manier evenementenorganisatoren elkaar laten ontmoeten, kennis en ervaringen laten delen en verbindingen leggen om zo te komen tot een kwalitatief hoogwaardig, evenwichtig en veelzijdig evenementenaanbod in Almelo. Almelo Promotie geeft in 2014 zeker een vervolg aan dit succesvolle concept Kenniscafé, want alleen ga je sneller maar samen komen we verder!

Meer info?

Linda van der Hauw

Marketing Manager

Info@almelopromotie.nl

Kenniscafe Almelopromotie (1)

Kenniscafe Almelopromotie (2)Kenniscafe Almelopromotie (3)Kenniscafe Almelopromotie (4)Kenniscafe Almelopromotie (5)Kenniscafe Almelopromotie (6)Kenniscafe Almelopromotie (7)Kenniscafe Almelopromotie (8)Kenniscafe Almelopromotie (9)Kenniscafe Almelopromotie (10)Kenniscafe Almelopromotie (11)Kenniscafe Almelopromotie (12)Kenniscafe Almelopromotie (13)Kenniscafe Almelopromotie (14)Kenniscafe Almelopromotie (15)Kenniscafe Almelopromotie (16)Kenniscafe Almelopromotie (17)