Congres Almelo Sociaal

Almelo Sociaal, de koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties die zich actief inzetten voor de belangenbehartiging van mensen in een kwetsbare positie organiseerde op donderdag 31 oktober organiseerde Almelo Sociaal in de Burgerzaal het Stadhuis een landelijk congres met als naam “wat worden onze cliënten er beter van. Dit congres was een vervolg op het winnen van de Cliënt in Beeldprijs in april 2013 door Almelo Sociaal. Zij wonnen de juryprijs en de publieksprijs. Het gaat daarbij om de vorm waarop zij inhoud geven aan de samenhang en het samenspel bij cliënten participatie, het Almelose model, Het programma bestond uit een ochtenddeel: met als thema de effecten van de uitvoering van de kabinetsplannen op zorg, welzijn en inkomen en een middagdeel over de praktische uitwerking van de plannen op plaatselijk niveau –hoe bereiden we ons voor?

Na het welkomst woord Joop Israel, voorzitter van Almelo Sociaal opende wethouder Mieke Kuik et congres. Onder leiding van de dagvoorzitter Han Pape discussieerden de meer dan 100 deelnemers met panelleden over de effecten van de bezuinigingen en van de decentralisatie van de problemen wetten en regelingen naar de Gemeente, met enkele forse kortingen het budget. Veel aandacht is daar bij besteed aan de rol hierbij van de cliëntenraden, uit het gehele land waren vertegenwoordigers daarvan aanwezig. In het ochtenddeel bestond het panel uit leden van de provinciale staten en van de landelijke cliëntenraad. In de middag uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Scoop welzijn, Beter Wonen en de gemeente Almelo. Een boeiende bijeenkomst waarbij het grote belang van het tijdig betrekken van cliëntenraden bij het voorbereidden van beleid is benadrukt.

m_Almelo Sociaal (1)m_Almelo Sociaal (2)m_Almelo Sociaal (3)m_Almelo Sociaal (5)m_Almelo Sociaal (4)m_Almelo Sociaal (7)m_Almelo Sociaal (6)m_Almelo Sociaal (8)m_Almelo Sociaal (9)m_Almelo Sociaal (11)m_Almelo Sociaal (10)m_Almelo Sociaal (12)

m_Almelo Sociaal (13)

m_Almelo Sociaal (14)m_Almelo Sociaal (16)m_Almelo Sociaal (15)m_Almelo Sociaal (17)m_Almelo Sociaal (18)