Informatiemiddag voor alle vrijwilligers en gebruikers dienstencentrum “De Riet”

In het dienstencentrum de Riet werd dinsdagmiddag een informatie bijeenkomst gehouden voor de bewoners, gebruikers en vrijwilligers van het Centrum.

Scoop Welzijn, Aveleijn en de gemeente kwamen op initiatief van de belangengroep uitleggen op welke wijze de zaken in de toekomst in het dienstencentrum worden geregeld.

De Stichting Aveleijn wordt de hoofdhuurder van het geheel en Scoop Welzijn, dat de activiteiten organiseert wordt onderhuurder en zal in opdracht van de gemeente Almelo daar hun werkzaamheden blijven uitoefenen.

De actiegroep, die haar naam inmiddels heeft veranderd in belangengroep, omdat na de motie die op 2 juli in de gemeenteraad is aangenomen en waarin bepaald werd dat de activiteiten gecontinueerd moeten worden, vindt de naam actiegroep niet meer passend is. De belangengroep, die veel te danken heeft aan de PVA en de PvdA die genoemde motie indienden, staat voor de toekomst voor het behartigen van de belangen van een groep oude en kwetsbare Almeloërs. Daar wil deze groep voor vechten en heeft daarbij alle oud zeer dat de afgelopen maanden is ontstaan, weer gladgetrokken. Met zowel de gemeente Almelo, Scoop welzijn en de Stichting Aveleijn, zit de belangengroep weer op een lijn.

Komend voorjaar zal er een ingrijpende verbouwing plaatsvinden waarvoor eerst de raad van commissarissen van Aveleijn het licht nog op groen moet gaan zetten. Daarna moet Aveleijn met de eigenaar van het pand, Beter Wonen, nog tot overeenstemming komen waarna de bouwvergunningen kunnen worden aangevraagd. Als er geen bezwaarschriften worden ingediend kan tegen de volgende zomer met de verbouw worden begonnen. Voor het dienstencentrum is dit een fijne verrassing omdat juist tijdens de zomermaanden het pand niet voor activiteiten wordt gebruikt en de kans op tijdelijke verplaatsing en bouwoverlast dan bijzonder klein is.

De zaal was tot de laatste plaats bezet toen Egbert Wessels van Aveleijn de bouwplannen aan de aanwezigen ontvouwde. Scoop Welzijn blijft verantwoordelijk voor de activiteiten en de belangengroep heeft de ingang gevonden om een vinger aan de pols te houden.

Hendry Bosch

dienstencentrum (1)dienstencentrum (2)dienstencentrum (3)dienstencentrum (4)dienstencentrum (5)dienstencentrum (6)dienstencentrum (7)dienstencentrum (8)dienstencentrum (9)