Ondertekening van een Convenant van AED en Primair Oderwijs

De afspraken tussen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo en Stichting AED Hulpverlening Almelo worden vastgelegd in een convenant, dat op 28 november 2013 door beide partijen wordt ondertekend.

In totaal beheert de Stichting AED Hulpverlening Almelo nu 37 AED’s van het 24/7 netwerk Almelo. Met dit systeem kunnen slachtoffers van een hartstilstand snel worden gereanimeerd in afwachting van de komst van de ambulance.  Meer informatie over burgerhulpverlening? Kijk dan op de website www.hartslagnu.nl

convenante (9)convenante (8)convenante (6)convenante (5)convenante (4)convenante (3)convenante (2)convenante (1)convenante (7)