Sloop flats Albert Cuypstraat begonnen

ALMELO-  Woningstichting Beter Wonen wil de
sloop afronden van de flatwoningen aan de Albert Cuypstraat. Aws Beter Wonen
wil eerst de sloop afronden voordat een tijdelijke invulling wordt gegeven van
het terrein.
Gewezen werd ook op de inventarisatie worden gehouden onder omwonenden
maar de voorkeur gaat uit naar een speelplek voor kinderen en
een groene invulling. Keuzes zijn echter nog niet definitief gemaakt en Beter
Wonen wil na de vakantieperiode eerst met een aantal omwonenden aan tafel om de
ideeën voor een tijdelijke invulling van het terrein verder vorm te geven

SLOOP ALBERT CUYP (1)SLOOP ALBERT CUYP (2)SLOOP ALBERT CUYP (4)SLOOP ALBERT CUYP (5)SLOOP ALBERT CUYP (7)