Wethouder van Woudenbergh steekt de handen uit de mouwen

n de gemeente Almelo ontvangen 18 erfeigenaren de komende weken streekeigen bomen en planten in het kader van Streekeigen huis en erf (SHE). Wethouder van Woudenbergh zal aanwezig zijn op het erf van de familie Elzink om het plantmateriaal in ontvangst te nemen en natuurlijk ook om te helpen planten. De gemeente steunt het streekeigen erf in het buitengebied zowel op als om het erf met financiële middelen. De projectdeelnemers dragen bij aan het versterken van de typische kenmerken van Almelo.

De 18 erfeigenaren ontvangen samen ruim 75 bomen en planten en nog eens een halve ki-lometer haag. Een prachtig voorbeeld is de Bornsestraat. Aan weerszijden van de weg wor-den fruitboomgaarden aangeplant en ook nog eens bijna 150 meter nieuwe haag. Zes win-tereiken maken het erf compleet en vooral typisch Almeloos. Heel wat Almeloërs zullen trouwens in de toekomst gaan genieten van hun eigen fruit, want in totaal worden de ko-mende weken meer dan 50 fruitbomen geleverd.

Streekeigenheid

Vroeger lag de inrichting van een erf min of meer vast. Veel bebouwing en beplanting had een praktisch nut. Daardoor ontstonden bepaalde kenmerken die je alleen in bepaalde stre-ken zag. Denk hierbij aan de manier waarop een erf is ingericht met beplanting zoals fruit-bomen, heggen en hagen, maar ook typische bouwwerken zoals rietendaken, kookhuisjes, waterputten en aardappelkelders. Deze elementen maken de streek onderscheidend van de rest van Nederland. Het is belangrijk dat deze kenmerken behouden blijven, aangezien we hier allemaal van genieten.

Samenwerking

De gemeente Almelo zet zich volop in voor het streekeigen landschap op het erf met Streek-eigen huis en erf en om het erf met groene en blauwe diensten. SHE is een samenwerking tussen de gemeente Almelo, Landschap Overijssel, de Monumentenwacht en Het Oversticht en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente en de provincie Overijssel www.landschapoverijssel.nl/streekeigenhuisenerf.

BOOMPLANTEN (1)BOOMPLANTEN (2)BOOMPLANTEN (3)BOOMPLANTEN (4)BOOMPLANTEN (5)

BOOMPLANTEN (6)

BOOMPLANTEN (7)

BOOMPLANTEN (8)BOOMPLANTEN (9)