Dag van het Nederlanderschap’

Het afgelopen jaar hebt u de Nederlandse nationaliteit gekregen. Een bijzondere gebeurtenis, die een bijzonder moment verdient.

De Gemeente Almelo nodigt u daarom van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis  waar wij u persoonlijk willen feliciteren met uw Nederlanderschap.

De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: een formeel gedeelte waarin mevrouw Mw. J.M.M. Kuik ,loco burgemeester van Almelo, u welkom heet en er onder andere ruimte is voor het maken van foto’s. Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

De naturalisatie dag wordt gehouden op 15 december, omdat op 15 december 1954 het Koninkrijk statuut werd getekend. In dit Statuut werden de nieuwe verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebieden vastgelegd. Het kabinet heeft daarom deze datum gekozen als de ‘Dag van het Nederlanderschap’.

nederlanderschap (1)nederlanderschap (2)nederlanderschap (3)nederlanderschap (4)nederlanderschap (5)nederlanderschap (6)nederlanderschap (7)nederlanderschap (8)nederlanderschap (9)nederlanderschap (10)nederlanderschap (11)nederlanderschap (12)nederlanderschap (13)nederlanderschap (14)