Jaarconferentie Armoedepact

Almelo is een stad met relatief veel armoede, maar ook een stad met veel elan om de problematiek daaromheen aan te pakken. Daartoe sloot ze in 2009 het Armoede Pact met 21 partners om zo tot een effectief en breed gedragen aanpak te komen.In 2012 nam de armoede net als in 2011 in Nederland opnieuw sterk toe.  Ramingen duiden al op een verdere toename in 2013. Vooral in Twente is het risico op armoede voor deze kinderen hoog en daar stijgt het aantal kinderen in armoede ook het hardst. In twee jaar tijd kwamen er 500 bij. Inmiddels zijn het al zeker 4300 kinderen in Twente waarvan de ouder bij wie ze wonen niet genoeg verdient om te voorzien in een minimale levensstandaard.De uitkomsten staan beschreven in deze vierde editie van het Armoedesignalement, waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) verslag doen van de meest actuele cijfers. Evenals in de voorgaande edities wordt armoede in deze publicatie afgemeten aan twee centrale indicatoren. Het cbs bespreekt de kans op armoede aan de hand van de lage-inkomensgrens, die door de tijd heen een vast koopkrachtniveau vertegenwoordigt. Het scp hanteert een budgetbenadering van armoede, die uitgaat van de minimaal noodzakelijke uitgaven voor basisbehoeften en sociale participatie. De armoede in Almelo stijgt meer dan in andere steden als Hengelo en Enschede. Volgens het CBS slaat de crisis die in 2008 begon steeds harder toe. Veel mensen hebben jaren achter elkaar een te laag inkomen. Ook de armoede onder kinderen stijgt sterk. Een op de drie armen in Nederland is jonger dan 18 jaar. In Almelo hielden de verschillende organisaties een bijeenkomst in het kader van de armoedepact. Wethouder Mieke Kuik-Verweg opende de bijeenkomst. Het bureau Kinderombudsman was met Cato Oosterwijk aanwezig. Zij was projectleider van het onderzoek Kinderarmoede 2013. Jose Jansen Holleboom presenteerde haar ervaringen van 5 jaren Gezinscoaching in Almelo. De Bibliotheek, LifeCenter, stichting Present, de Slinger en Zorg Accent zijn de nieuwe partners van het Armoedepact Almelo. De middag werd goed bezocht

armoedepact (1)

armoedepact (2)armoedepact (3)armoedepact (4)armoedepact (5)armoedepact (6)

armoedepact (7)armoedepact (8)armoedepact (9)armoedepact (10)armoedepact (11)armoedepact (12)armoedepact (13)armoedepact (14)armoedepact (15)armoedepact (16)armoedepact (17)armoedepact (18)armoedepact (19)

armoedepact (20)

armoedepact (21)armoedepact (22)armoedepact (23)armoedepact (24)

armoedepact (25)armoedepact (26)armoedepact (27)

armoedepact (28)