kerstdiners voor deze ouderen

Nationaal Ouderenfonds en Theaterhotel Almelo zorgen met kerstdiners voor licht in donkere dagen van eenzame ouderen

Terwijl kerst een tijd is die veel mensen doorbrengen in gezelschap van vrienden en familie, zijn veel ouderen met de feestdagen alleen. Het Nationaal Ouderenfonds organiseert daarom dit jaar voor de tiende keer kerstdiners voor deze ouderen in samenwerking met Van der Valk. Het kerstdiner in Almelo wordt aangeboden door het Theaterhotel op 19 december. Landelijk krijgen ruim 3.000 ouderen een volledig verzorgd diner aangeboden.

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert deze jaarlijkse diners om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ruim 420.000 ouderen vieren de feestdagen niet, de helft van hen krijgt tijdens deze dagen helemaal geen bezoek en voelen zich in deze tijd extra eenzaam. Via de Thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen, kerken, het Rode Kruis en de Zonnebloem worden ouderen bereikt die in aanmerking komen voor de kerstdiners.

Duurzame contacten

De kerstdiners bieden gezelligheid tijdens de dagen waarin een grote groep ouderen zich extra eenzaam voelt en zorgen ook voor meer langdurige contacten. Tijdens de diners leren mensen vaak buurtgenoten kennen waar zij ook op andere momenten in het jaar contact mee hebben. Zo leiden de kerstdiners ook op langere termijn tot minder eenzaamheid.

De organisatie van de kerstdiners wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers. Van der Valk sponsort een groot deel van de kosten en  vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg Almelo verzorgen het vervoer van de ouderen.

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland die het moeilijk hebben met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de OuderenOmbudsman (0900 – 60 80 100) en de kerstdiners. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van  sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.

kerstdiner voor ouderen (1)

kerstdiner voor ouderen (14)

kerstdiner voor ouderen (2)kerstdiner voor ouderen (3)kerstdiner voor ouderen (4)kerstdiner voor ouderen (5)kerstdiner voor ouderen (6)kerstdiner voor ouderen (7)kerstdiner voor ouderen (8)kerstdiner voor ouderen (9)kerstdiner voor ouderen (10)kerstdiner voor ouderen (11)kerstdiner voor ouderen (12)kerstdiner voor ouderen (13)kerstdiner voor ouderen (15)kerstdiner voor ouderen (16)kerstdiner voor ouderen (17)kerstdiner voor ouderen (18)kerstdiner voor ouderen (19)kerstdiner voor ouderen (20)kerstdiner voor ouderen (21)kerstdiner voor ouderen (22)kerstdiner voor ouderen (23)kerstdiner voor ouderen (24)kerstdiner voor ouderen (25)kerstdiner voor ouderen (26)

m_COEN2458xx