Nieuwjaars receptie van de VVD

Mensen komen en mensen gaan, en een van hen die het vertrek uit de politiek hebben aangekondigd is ons raadslid Hetty Leusman-Stevens. Hetty heeft er 12 jaar raadswerk opzitten, waarvan acht in de raad zelf. Zij is daarmee het levend voorbeeld van voortdurende betrokkenheid bij het fractiewerk, dat zich niet alléén in de raadzaal voltrekt, maar ook in de fractiekamer en in de stad,  in de wijken, de buurthuizen, de verenigingen. Hetty heeft daarmee met grote voortvarendheid geen stem verloren laten gaan, en die zul je horen óók. Het is me daarom een genoegen, Hetty, je te kunnen meedelen dat de afdeling Almelo van de VVD, met instemming van het Hoofdbestuur in Den Haag, je heeft benoemd tot Lid van Verdienste van de VVD.

Tot slot, dames en heren,

Zijn naam is al een paar keer gevallen deze avond: Gerrit van Woudenbergh. Hij is de lijstduwer, en wil vanaf die positie kenbaar maken de kandidaten boven hem en hun programma te ondersteunen. Meer niet, maar zeker niet minder. Want Gerrit van Woudenbergh heeft laten weten een tweede ambtstermijn als wethouder niet te ambiëren en het dagelijkse politieke handwerk neer te leggen. Hij vindt het mooi geweest, en u hoort mij bepaald niet zeggen: daarmee was hij ons net vóór.

Gerrit, de VVD en de VVD afdeling Almelo zijn je buitengewoon erkentelijk wat je voor het liberale gedachtegoed en de liberale politiek hebt gedaan: ruim tien jaar als afdelingsvoorzitter, twaalf jaar als lid van de Gemeenteraad en vier jaar als wethouder. Een loopbaan die je met verve hebt vervuld, met ambitie, gedrevenheid en vooral met je kenmerkende humor, die acht jaar geleden vooral tot uiting kwam in de verkiezingsleus: u moet de groeten van Gerrit hebben! Mede door en grotendeels dankzij jou is de VVD Almelo tot ongekende hoogte gekomen met zeven raadszetels en twee wethouders. Het is aan je opvolgers om die stand vast te houden en uit te breiden, en ik weet nu al dat je daarbij niet zwijgend zal toekijken en al zeker niet ‘met meel in de mond’ zal praten.

We hebben vanavond te gast een lid van het hoofdbestuur van de VVD, Marianne Schuurmans-Wijdeven. Je krijgt een vermoeden wat dat betekent: het is mij een voorrecht te kunnen aankondigen dat de VVD jouw inspanningen van de afgelopen kwart eeuw beloont met de hoogste onderscheiding: de Thorbeckepenning!

VVD ALMELO (1)VVD ALMELO (2)VVD ALMELO (3)VVD ALMELO (4)VVD ALMELO (5)VVD ALMELO (6)VVD ALMELO (7)VVD ALMELO (8)VVD ALMELO (9)VVD ALMELO (10)VVD ALMELO (11)VVD ALMELO (12)VVD ALMELO (13)VVD ALMELO (14)VVD ALMELO (15)VVD ALMELO (16)VVD ALMELO (17)VVD ALMELO (18)VVD ALMELO (19)VVD ALMELO (20)VVD ALMELO (21)VVD ALMELO (22)VVD ALMELO (23)VVD ALMELO (24)

Hetty Leusman-Stevens benoemd
tot Lid van Verdienste van de VVD

VVD ALMELO (25)VVD ALMELO (26)VVD ALMELO (27)VVD ALMELO (28)

Gerrit van  Woudenbergh is beloont
met de hoogste onderscheiding:
de Thorbeckepenning!

VVD ALMELO (29)VVD ALMELO (30)VVD ALMELO (31)VVD ALMELO (32)VVD ALMELO (33)

en nu door gaan met opruimen  van wat

VVD ALMELO (34)