Laat je niet overvallen

Organisatie door gemeente Almelo, CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Politie Almelo.

In totaal hadden zich 119 ondernemers/personen vooraf op gegeven. Ongeveer dat aantal was ook aanwezig.

Burgemeester Jon Hermans sprak een welkomstwoord tot alle aanwezigen.

De zaal werd vervolgens verdeeld in twee groepen. Als eerste werd de workshop winkeldiefstal en agressie behandeld. Nadien volgde de workshop overval en preventie. Behandeld werd onder andere juridische aspecten van winkeldiefstal en de bevoegdheid tot aanhouding  op heterdaad door personeel of de burger.

Voor de winkeldiefstal werd het GOAL principe benoemd.

G roet

O ogcontact

A anspreken

L uisteren

Voor de overvallen werd het RAAK principe benoemd

R ustig blijven

A ccepteren situatie

A fgeven geld

K ijk goed, neem signalement op.

Veel werd door de sprekers in gegaan op preventie van winkeldiefstal en overval.

Na deze workshops was er een discussie panel met vertegenwoordiger van CCV, gemeente en politie. Met name het KVO, Keurmerk Veilig Ondernemen werd onder de aandacht van de aanwezigen gebracht.

Al met al een geslaagde en zinvolle avond tot circa 22.00 u

LAAT JE NIET OVERVALLEN (1)LAAT JE NIET OVERVALLEN (2)LAAT JE NIET OVERVALLEN (3)LAAT JE NIET OVERVALLEN (4)LAAT JE NIET OVERVALLEN (5)LAAT JE NIET OVERVALLEN (6)LAAT JE NIET OVERVALLEN (7)LAAT JE NIET OVERVALLEN (8)LAAT JE NIET OVERVALLEN (9)LAAT JE NIET OVERVALLEN (10)LAAT JE NIET OVERVALLEN (11)LAAT JE NIET OVERVALLEN (12)

LAAT JE NIET OVERVALLEN (13)LAAT JE NIET OVERVALLEN (14)LAAT JE NIET OVERVALLEN (15)