Lodewijk Asscher bracht een bezoek aan Kersten

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher bracht maandag samen met de Almelose wethouders Mieke Kuik – Verweg en Anja Timmer een bezoek aan het bedrijf Kersten Revalidatietechniek op industrieterrein het Dollegoor. Het bedrijf renoveert en onderhoudt hulpmiddelen zoals rollators, scootmobiels en rolstoelen.

Minister en wethouders kregen een rondleiding door het bedrijf. Bij Kersten zijn een aantal mensen werkzaam die re-integreren op de arbeidsmarkt. Kersten streeft er naar om structureel 25% van het totale personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds januari 2013 verstrekt Kersten in Almelo de WMO-hulpmiddelen aan inwoners.

Na afloop van de rondleiding spraken minister, wethouders met de directie en medewerkers van Kersten verder over de werkloosheidsproblematiek, en het belang van re-integratie voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Daartoe behoren ook de zogeheten ‘statushouders’, mensen met een verblijfsstatus die graag willen werken, maar door onder meer taalachterstand moeite hebben met het vinden van een geschikte baan.

‘s Avonds sprak Asscher op uitnodiging van de Almelose PvdA de Herman Höften-lezing uit, met als titel: Van Idaho naar Almelo, de keuze tussen goed en goedkoop werk

lodewijk Assher (1)lodewijk Assher (2)lodewijk Assher (3)lodewijk Assher (4)lodewijk Assher (5)lodewijk Assher (6)lodewijk Assher (7)lodewijk Assher (8)lodewijk Assher (10)lodewijk Assher (11)lodewijk Assher (12)lodewijk Assher (13)lodewijk Assher (14)lodewijk Assher (15)lodewijk Assher (16)lodewijk Assher (17)lodewijk Assher (18)lodewijk Assher (19)