Carintreggeland investeert in medewerkers

m_2014-02-13 - deelnemers talentontiwkkelprogramma carintreggeland

De deelnemers aan het talentontwikkelprogramma 2013-2014 van Carintreggeland, van links naar rechts:

Getti Ippel, Geke Tempert, Dorien Boonstra, Emina Aalpol, Marianne Wegereef, Marc de Lange, Miriam Klok, Yvonne Gort, Mattheu Stevelink, Monique Derksen, Martine de Jong

HENGELO – 11 Medewerkers van Carintreggeland hebben donderdag 13 februari jl. hun Talentontwikkel Programma afgesloten. Dit programma biedt deelnemers de mogelijkheid zich te ontwikkelen op persoonlijk niveau in een professionele context, op organisatieniveau en binnen hun eigen vakgebied.

Carintreggeland is een ambitieuze organisatie in een dynamische sector. Om optimaal te blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de sector heeft de organisatie getalenteerde medewerkers nodig die mede richting geven aan de ontwikkeling van Carintreggeland.
“Talent moet je in een organisatie opsporen, faciliteren, koesteren en ruimte geven”, aldus Joke Mengerink, Raad van Bestuur Carintreggeland, tijdens de eindpresentatie.

Het initiatief voor dit Talentontwikkel Programma sluit aan bij de de strategische doelstellingen van Carintreggeland. Bovendien sluit Carintreggeland hiermee aan bij de uitgangspunten van een High Performance Organisation (HPO) waardoor zij een aantrekkelijke werkgever en een vitale organisatie blijft.

Naast het Talentontwikkel Programma biedt Carintreggeland jaarlijks de leergang Nightengale aan voor verpleegkundigen en de leergang Perfecto voor verzorgenden.

Deze talenten zijn voorgedragen uit de organisatie. Zij zullen gevraagd en ongevraagd hun onderzoekresulaten verder vorm gaan geven in de organisatie.