Gerrit Haverman doet stoelen matten in het Wevershuisje

Gerrit heeft het ambacht geleerd van zijn vader die stoffeerder was.

Zo heeft hij ook de stoelen van het Wevershuisje gemat.

En de stoelen uit de kerk in Den Hem heeft hij ook in onderhoud als deze

opnieuw gemat moeten worden.

Vroeger werd dit gedaan door rondtrekkende zigeuners die langs de

deuren gingen om te vragen Of er stoelen gemat moesten worden.

stoelen maten (3)stoelen maten (2)