Gerrit van Woudenbergh opent Kapperszaak

Serqe nieuwe Kapperszaak aan de Nieuwstraat 70

kapperszaak (1)kapperszaak (2)kapperszaak (3)kapperszaak (4)kapperszaak (5)kapperszaak (6)kapperszaak (7)

toen werd Gerrit letterlijk en Figuurlijk geschoren

kapperszaak (8)kapperszaak (9)kapperszaak (10)kapperszaak (11)kapperszaak (12)kapperszaak (13)kapperszaak (14)