URENCO Nederland B.V., heeft een cheque ter waarde van € 1.000,- overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Vrijdag 31 januari 2014 werd door Martin Schopman, medewerker van URENCO Nederland B.V., een cheque ter waarde van € 1.000,- overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Dit bedrag is door de directie van URENCO beschikbaar gesteld in verband met het bereiken van de mijlpaal van 1.200 dagen zonder Lost Time Incident. Voor elke 150 dagen werken zonder verzuimongeval op het URENCO terrein wordt door de directie een premie van € 1.000,= beschikbaar gesteld voor een goed doel.

Het initiatief om te kiezen voor KWF Kankerbestrijding is genomen door shift 4 van de afdeling Shift Operations en de cheque werd uitgereikt door Martin Schopman.

Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding subsidieert onderzoeken naar verschillende vormen van kankerbehandelingen. Mede dankzij het fonds en het onderzoek is bijvoorbeeld het aantal mensen met kanker dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is gestegen van 25% in 1949 naar 61% nu.

Maar het is nog niet genoeg, dit percentage kan en moet nog verder omhoog en mede dankzij de cheque die door Martin Schopman persoonlijk werd overhandigd aan mevrouw Gerda Zanting-Boertien, voorzitter van het KWF Almelo, kan dit verwezenlijkt worden.

Gerda Zanting-Boertien ‘Een gebaar als dit maakt op ons een diepe indruk. We zijn dankbaar dat we dit geldbedrag in ontvangst mogen nemen. Dit soort van initiatieven brengt ons elke keer dichter bij het doel: minder kanker en betere kwaliteit van leven voor zij die kanker hebben.’

Wil je KWF Almelo ook helpen. Dat kan! We zijn binnen de afdeling nog op zoek naar bestuursleden, wijkhoofden en collectanten t.b.v. onze jaarlijkse collecte in september. Heb je belangstelling om ons als vrijwilliger te helpen stuur dan je bericht naar info@kwfalmelo.nl’. Heb jezelf ideeën om een activiteit te organiseren dan kun je ook contact opnemen. We helpen je graag om samen te komen tot uitvoering om op die manier gelden te genereren voor ons goede doel: minder kanker en betere kwaliteit van leven voor zij die kanker hebben.

m_DSC09425