Valentineparty in het Theaterhotel

Het Pius X College heeft donderdag (13 februari) voor de tiende keer de After Cito Valentine Party. Dit feest is bedoeld om leerlingen uit groep 8 ontspanning te bieden na de spannende Cito-week en hen een indruk te geven van de activiteiten van het Pius X College. Onze leerlingen laten verschillende zang- en dansacts zien, maar het hoogtepunt van het feest wordt ongetwijfeld het optreden van rapper/dance-artiest YES-R. Reken maar dat het een fantastisch feest gaat worden!

pius x college (1)pius x college (2)pius x college (3)pius x college (4)pius x college (5)pius x college (6)pius x college (7)pius x college (8)pius x college (9)pius x college (10)

pius college (1)

pius x college (11)pius x college (12)

pius college (2)

pius x college (13)pius x college (14)pius x college (15)pius x college (16)pius x college (17)pius x college (18)pius x college (19)

pius college (3)

pius x college (20)pius x college (21)pius x college (22)pius x college (23)pius x college (24)pius x college (25)pius x college (26)pius x college (27)pius x college (28)pius x college (29)pius x college (30)