Carola Schouten van de ChristenUnie brengt een bezoek aan Almelo

Schouten is sinds 2011 lid van de Tweede Kamer en voert het woord inzake Hoger Onderwijs, Justitie,

Economie en Innovatie, Financiën en Pensioenen. In Almelo brengt

Schouten onder meer een bezoek aan het LifeCenter, Stichting

Schuldhulpmaatje en multiculturele thuiszorgorganisatie De Witte Tulp.

Onderdeel van het programma is de uitreiking door Schouten van de cheque

voor de Almelose  instelling die de meeste stemmen heeft gekregen via een

speciale actie via Facebook. De ChristenUnie Almelo geeft met deze actie

een groot deel van het campagnebudget aan een goed doel, omdat zij gelooft

in een leefbare samenleving die mede gevormd wordt door maatschappelijk

 christenunie (1)christenunie (2)christenunie (3)christenunie (4)christenunie (5)christenunie (6)christenunie (7)

Schuldhulp Maatje kreeg de Cheque