Eerste avondtraining Almeloopers

De Almeloopers hebben vrijdag 14 maart hun eerste gezamenlijke avondtraining.

Om 18:00 uur zijn vertrokken de lopers, fietsers en begeleidende busjes vanaf de atletiek-

baan van Sisu aan de Kolthofsingel om een route van zo’n zestig kilometer af te

leggen. Het traject voert in de richting van Vasse. Rond 23:30 wordt het team terug

verwacht bij Sisu.

Het team traint op de manier waarop komende pinksterdagen ook de Roparun wordt

afgelegd, dat wil zeggen dat de lopers het traject in estafettevorm afleggen, waarbij

ze worden begeleid door fietsers. Omdat de RopaRun ook ’s nachts gewoon doorgaat,

is deze avondtraining een goede en noodzakelijke voorbereiding.

De Roparun is een estafetteloop van Hamburg of Parijs naar Rotterdam die

traditioneel gelopen wordt tijdens Pinksteren, dit jaar van 7 tot en met 9 juni.

De deelnemers zamelen geld in voor de palliatieve kankerzorg. Team Almeloopers

doet dit jaar voor de zesde keer mee. De route vanuit Hamburg voert door het

centrum van Almelo.

almelolopers (1)almelolopers (2)almelolopers (3)almelolopers (4)almelolopers (6)