Ondertekening overdracht Theater Hof88 naar Stichting Openbare Bibliotheek Almelo

Ondertekening werd  door de voorzitter van het bestuur van de Bibliotheek, dhr. G. Vermeulen en wethouder Gerrit van Woudenbergh.

De gemeenteraad van Almelo heeft in 2013 besloten het Theater Hof88 als onderdeel van de gemeentelijke organisatie te willen verzelfstandigen en het daarmee buiten de gemeente te plaatsen. Dit past bij het proces van “Het Verschil Maken”, waarbij de verantwoordelijkheid én de werkzaamheden hiervoor worden overgenomen door maatschappelijke partners.

Samen sterker De Stichting Openbare Bibliotheek Almelo heeft het college aangegeven het Theater te willen overnemen. Zij zien dat als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen daarmee in Almelo een goed functionerend Theater in stand houden. De gemeente ziet dat door deze overdracht er in Almelo een bedrijfsmatig sterke organisatie ontstaat, met een stevige culturele “denktank”. Daarnaast past een bredere organisatie goed in de culturele infrastructuur die in de toekomst slagvaardig kan gaan ondernemen in Almelo. Dit alles sluit aan bij de uitgangspunten zoals verwoord in de Sociale Agenda 2020. Gezamenlijk zal, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gewerkt worden aan een toekomstbestendig cultureel aanbod in Almelo.

In twee stappen

De overdracht vindt plaats in twee stappen. De volledige overdracht van het Theater Hof88 per 01-02-2014 naar de Bibliotheek, behoudens het personeel. Vooralsnog wordt overgegaan tot detachering van het personeel van het Theater per 1 februari 2014 tot 1 januari 2015 bij de Bibliotheek.

In 2014 zal verder gesproken worden over de mogelijkheid en de voorwaarden om per 01-01-2015 ook het personeel definitief in dienst te laten treden bij de Bibliotheek. Deze detachering wordt gezien als een tijdelijke situatie met de wederzijdse inspanningsverplichtingen om de situatie zo snel mogelijk om te zetten naar het overnemen van het personeel.

ondertekening (1)ondertekening (2)ondertekening (3)

Welke zal ik nemen

ondertekening (4)ondertekening (5)ondertekening (6)ondertekening (7)ondertekening (8)ondertekening (9)

Erg vermoeiend

ondertekening (10)ondertekening (11)ondertekening (12)ondertekening (13)

Moet ik hier tekenen

ondertekening (14)ondertekening (15)ondertekening (16)