Roos van de maand voor broeder Jan

roos maart broeder jan

foto geleraaf

Jarenlang was hij de drijvende kracht achter tal van activiteiten in Beeklust en

Ossenkoppelerhoek; Jan Tibben, beter bekend als broeder Jan. Broeder Jan organiseerde

gezelligheid voor jong en oud in de buurt. De fractie van de Partij van de Arbeid is zijn werk niet

vergeten en heeft hem de roos van de maand maart uitgereikt. Wethouder Mieke Kuik reikte

namens de fractie de roos uit aan broeder Jan.

Broeder Jan kwam in 1967 van Dordrecht naar Almelo, waar hij in het klooster aan het Vincent van

Goghplein kwam wonen. Al snel begon hij met het organiseren van activiteiten voor jeugd. “Er was

toen nog niets en ze vroegen mij om wat te organiseren. De Kaboutergroep, Sova Broja (de soos van

Broeder Jan) Vita Nova, het waren allemaal jeugdclubs”, herinnert broeder Jan zich. Ook de

peuterspeelzaal was een belangrijke activiteit van broeder Jan. Hiervoor had broeder Jan een

bijzondere bijbaan. “Ik was de Sinterklaas van Almelo en ging veel gezinnen af. Bij de gezinnen

kreeg ik geld mee dat ik besteedde aan de peuterspeelzaal en het andere goede werk dat ik deed.

Wanneer ouders geen geld hadden voor de peuterspeelzaal kon ik het op deze manier voorschieten

en zo konden alle kinderen meedoen.” De ouderensoos, begroetingscommissie,

huurderscommissie, verkeerscommissie, er komt bijna geen eind aan de lijst met clubs en

commissies waarbij broeder Jan betrokken was. “Maar ik deed het niet alleen. Ik heb altijd honderd

procent steun gehad van de vrijwilligers binnen het Veurbrook. Dat is een geschenk uit de hemel.”

De Partij van de Arbeid vindt het werk van broeder Jan voor Almelo heel bijzonder en heeft hem

daarom de Roos van de maand maart gegeven, met een lekkere slagroomtaart.

Een filmpje van de uitreiking van de roos van de maand is te zien op www.geleraaf.nl.