WMO-avond LAS druk bezocht

Ruim 60 cliënten, raadsleden, zorgverleners en andere belangstellenden bezochten woensdagavond de WMO-infoavond die werd georganiseerd door Lokaal Almelo Samen. De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die nu al over de huishoudelijke hulp gaat en sommige vormen van maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2015 valt ook de begeleiding van mensen met bv een verstandelijke beperking en/of psychiatrie onder de WMO en een groot deel van de dagbesteding.  Namens de Gemeente Almelo informeerde Han Reimerink (coördinator WMO) het publiek over wat er al bekend is en hoe de WMO er in de toekomst in grote lijnen uit gaat zien.

Helaas bleef veel vaag omdat “Den Haag” nog geen besluiten heeft genomen. Reimerink gaf aan dat er snel duidelijkheid moet komen, wil de Gemeente de WMO vanaf 1 januari 2015 op een goede manier uit kunnen voeren.

Vanuit de zorgwereld gaven Jos de Blok (Buurtzorg) en Irma Harmelink

(ZorgAccent) hun visie op de zorg.Veel ‘gewone’ thuiszorgtaken, zoals verpleging en het grootste deel van de persoonlijke verzorging, gaan niet naar de Gemeente, maar naar de zorgverzekeraars. Toch krijgen zij veel met de Gemeente te maken, want de wijkverpleegkundige van de toekomst zal ook een belangrijke rol binnen de WMO spelen.

Als derde spreker maakte Theo Zijlstra (WMO-raad) zuur de opmerking dat hij de volgorde van sprekers exemplarisch vond. Eerst de Gemeente, dan de instellingen en dan pas de mensen waar het om gaat.

Na de pauze versterkten Peter van der Hout (Beter Wonen) en Jan Kamst (St. Joseph) het panel omdat ‘langer thuiswonen’ ook bij de woningstichtingen een verantwoordelijkheid neerlegt.

De algemene teneur was dat er veel kansen liggen, maar dat de Gemeente moet oppassen dat ze niet in de valkuil lopen dat straks iedereen met iedereen overlegt en dat er te weinig tijd overblijft voor de echte zorg. Ook is geld het probleem, want de Gemeenten moet het met veel minder doen dan wat de Rijksoverheid nu kwijt is aan de zorg.

Het wordt nog een hele klus om er voor te zorgen dat met het beperkte budget iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben. Bijkomend probleem is dat Almelo ‘historisch gezien’ relatief veel mensen met zorg of ondersteuning heeft, maar daar niet volledig voor wordt gecompenseerd door het Rijk

WMO BIJ DE SCHOPPE (1)WMO BIJ DE SCHOPPE (2)WMO BIJ DE SCHOPPE (3)WMO BIJ DE SCHOPPE (4)WMO BIJ DE SCHOPPE (5)WMO BIJ DE SCHOPPE (6)WMO BIJ DE SCHOPPE (7)WMO BIJ DE SCHOPPE (8)WMO BIJ DE SCHOPPE (9)

Bertje zat bij pappa op schoot

WMO BIJ DE SCHOPPE (10)WMO BIJ DE SCHOPPE (11)WMO BIJ DE SCHOPPE (12)WMO BIJ DE SCHOPPE (13)WMO BIJ DE SCHOPPE (14)WMO BIJ DE SCHOPPE (15)WMO BIJ DE SCHOPPE (16)WMO BIJ DE SCHOPPE (17)WMO BIJ DE SCHOPPE (18)WMO BIJ DE SCHOPPE (19)WMO BIJ DE SCHOPPE (20)WMO BIJ DE SCHOPPE (21)