Zakelijk Almelo

Te gast bij Zakelijk Almelo waren twee ondernemende stadgenoten: Sander Speek en Herman Hazewinkel. Columnist van dienst was Wim van Dalfsen. Dinand Vellener beklom namens Evy Goessen en AlmeloPromotie de zeepkist.

ACtronics heeft zich toegelegd op de revisie van auto-onderdelen (electronic automotive components). Er is grote interesse in reserveonderdelen voor auto’s, zo leerde ervaring in de demontagebranche. Gereviseerde onderdelen zijn doorgaans goedkoper dan nieuwe onderdelen en soms zelfs beter, vertelde Sander Speek. Dat kan liggen aan een ontwerp- of productiefout. ‘Wij proberen dat te verbeteren.’ Hij en zijn collega’s krijgen dagelijks te maken met 250 kapotte onderdelen: zo’n 70.000 op jaarbasis. ‘Elke auto heeft zijn zwakke componenten. Bij Renault is dat vaak de  snelheidsmeter, bij Audi de computer. Zelf heb ik verschillende Saabs gereden. Nu heb ik een BMW, daar gaat ook vaak iets kapot.’ Het draait in dit metier om kennis en kunde.

Auto’s worden steeds ingewikkelder, legt hij uit. ‘We krijgen steeds vaker vragen van dealers. Het is vaak moeilijk om een defect vast te stellen; 30% tot 40% van de onderdelen blijkt uiteindelijk helemaal niet stuk. Zo ga je je specialiseren.’ Ook komt er steeds meer elektronica in auto’s. Daarvoor beschikt het bedrijf over geavanceerde, computergestuurde apparatuur, ‘een soort ict-bedrijf. Men doet vaker een beroep op ons. De tweede trend is dat we per saldo goedkoper zijn’.

Herman Hazewinkel is ‘zo druk als een jonge aanstormende manager die zich moet bewijzen’, in de woorden van gespreksleider Martin Steenbeeke. Onze stadgenoot is net terug van de Hannover Messe, die hij als voorzitter van de Strategy Board Twente samen met gedeputeerde Theo Rietkerk en Peter den Oudsten (burgemeester Enschede en voorzitter regio Twente) heeft bezocht. Onder de vele standhouders zijn ook Twentse bedrijven. ‘Wij exporteren voor 170 miljard euro naar Duitsland. Het is een ongelooflijk belangrijke partner.’ Waarna hij sprak over economische en industriële ontwikkelingen, zoals het fenomeen Smart Factories. Dit zijn foutloos producerende fabrieken die op basis van internet worden aangestuurd. ‘Tachtig procent van ons bruto nationaal product is handel en dienstverlening, de rest is industrie. Het kenmerk van dienstverlening is dat het geografisch bepaald is. Je moet nieuwe toegevoegde waarde en producten realiseren en allianties aangaan. Bedrijven moeten gebruikmaken van elkaars sterkte. We hebben in Nederland te maken met stilstand op hoog niveau. Er is maximaal groei van anderhalf procent per jaar en met arbeid is nauwelijks groei te realiseren.’ We gaan naar jobless growth. Immers, robots betalen geen belasting. Die enorme veranderingen in onze samenleving vragen om echte systeemveranderingen. ‘Dit is een systeemcrisis. Techniek en technologie zijn mooi, maar er hoort ondernemerschap bij. Je moet luisteren naar de marktvraag. Daar horen andere verdienmodellen bij. Negentig procent van  van de wereldgroei vindt plaats buiten Europa.’

Op de vraag of hij pessimist of optimist is, antwoordde Herman Hazewinkel: ‘Het komt niet meer vanzelf. Ik praat over toekomstvaste groei, waarbij je geen beslag legt op natuurlijke resources. Groei is nodig om de welvaartsstaat in stand te houden’.

zakelijk almelo 04-08-2014 (1)zakelijk almelo 04-08-2014 (2)zakelijk almelo 04-08-2014 (3)zakelijk almelo 04-08-2014 (4)zakelijk almelo 04-08-2014 (5)zakelijk almelo 04-08-2014 (6)zakelijk almelo 04-08-2014 (7)zakelijk almelo 04-08-2014 (8)zakelijk almelo 04-08-2014 (9)zakelijk almelo 04-08-2014 (10)zakelijk almelo 04-08-2014 (11)zakelijk almelo 04-08-2014 (12)zakelijk almelo 04-08-2014 (13)zakelijk almelo 04-08-2014 (14)zakelijk almelo 04-08-2014 (15)zakelijk almelo 04-08-2014 (16)zakelijk almelo 04-08-2014 (17)zakelijk almelo 04-08-2014 (19)zakelijk almelo 04-08-2014 (18)