Eerste Schoolplein 14 in Almelo Johan Cruyff Foundation

Vrijdag was een  feestelijke en sportieve opening van vernieuwde schoolpleinen voor vele basisscholen. Burgemeester Jon Hermans en de Johan Cruyff Foundation openen samen het schoolplein met een feestelijke opening op Basisschool De Mare.

Door intensieve samenwerking tussen Sportbedrijf Almelo, 12 basisscholen en de Johan Cruyff Foundation worden in Almelo uiteindelijk 10 schoolpleinen voorzien van een Schoolplein14. Met het project Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation wil Sportbedrijf Almelo kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om meer te sporten en te spelen.

Want sport en spel is net zo belangrijk voor een kind als lezen en schrijven: “Sportbedrijf Almelo vindt het belangrijk dat kinderen op school gestimuleerd worden om te bewegen. Veel kinderen bewegen te weinig of helemaal niet. Te weinig scholen hebben een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen. Met Schoolplein14 worden de kinderen extra gestimuleerd om meer te gaan sporten en bewegen.”

Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht. Met deze coatings worden de leerlingen meer uitgedaagd om samen te sporten en te spelen. Schoolplein14 helpt scholen ook andere doelstellingen te bereiken. Want sport en spel leert kinderen samen te werken, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en dat je regels moet nakomen. Sport en spel gaan pestgedrag tegen en leert kinderen hoe je omgaat met emoties, met winnen en verliezen. Een belangrijk onderdeel van Schoolplein14 is het startpakket waarmee de leerlingen samen met de school zelf bepalen welke aanpassingen ze op het schoolplein willen.

“Zo wordt de hele school betrokken bij het nieuwe schoolplein”, vertelt Carole Thate, directeur Johan Cruyff Foundation. “Het draagvlak onder de leerkrachten, maar vooral ook onder de leerlingen is belangrijk voor het gebruik en verantwoordelijkheidsgevoel voor het plein.” De leerlingen kiezen zelf de coatings voor hun plein door mede leerlingen te interviewen en te onderzoeken welke sporten zij graag op het schoolplein zouden willen doen. De school krijgt vervolgens advies hoe ze de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk kan inrichten en ontvangt een sportpakket plus spellenhandboek om actief met de leerlingen aan de slag te gaan.

school de mare (3)

school de mare (4)

school de mare (6)

school de mare (5)

school de mare (7)

school de mare (8)

school de mare (9)

school de mare (10)

school de mare (11)

school de mare (12)

school de mare (13)

school de mare (14)

school de mare (15)

school de mare (16)

school de mare (17)

school de mare (18)

school de mare (19)

school de mare (20)

school de mare (21)

school de mare (22)

school de mare (23)

school de mare (24)

school de mare (25)

school de mare (26)

school de mare (27)

school de mare (28)

school de mare (29)

school de mare (30)

school de mare (31)

school de mare (32)

school de mare (33)

school de mare (35)

school de mare (36)

school de mare (37)

school de mare (38)

school de mare (39)

school de mare (40)

school de mare (41)

school de mare (42)

school de mare (43)

school de mare (44)

school de mare (45)

school de mare (46)

school de mare (47)