Gemeente Almelo draagt natuur- en milieueducatie over aan Natuurhus

De gemeente Almelo draagt haar natuur- en milieu-educatieve taken over aan de stichting Natuurhus. Wethouder Johan Andela en voorzitter Frank van Marle van de stichting Natuurhus Almelo ondertekenen hiertoe op maandag 19 mei een drietal overeenkomsten. Daarmee wordt ook de huurovereenkomst van het voormalig gemeentelijk Natuur- en Milieucentrum aan de Deldensestraat geregeld. Hier is sinds januari al het Tijdelijk Natuurhus gevestigd.

In het Duurzaamheidsplan van de gemeente over 2013-2016 staat dat Almelo nog steeds grote waarde hecht aan milieu- en natuurbewustzijn en van met name jongeren. Educatie, voorlichting en communicatie op dit gebied worden echter niet meer gezien als kerntaken van de gemeente.

De Stichting Natuurhus Almelo is bereid gevonden deze natuur- en milieu-educatieve taken voort te zetten. Daartoe werd in januari het Tijdelijk Natuurhus Almelo in gebruik genomen, ter overbrugging van de periode tot de voorgenomen bouw en oplevering van het Natuurhus in het Hagenpark. De nu te tekenen overeenkomsten regelen de formele overdracht hiervan.

natuurhus (13)

natuurhus (1)

natuurhus (2)

natuurhus (3)

natuurhus (4)

natuurhus (5)

m_m_COEN1186x

F. van Marle  J.Andela en T.van Dijk

natuurhus (7)

natuurhus (8)

Even controleren als het wel goed gaat

natuurhus (9)

natuurhus (10)

natuurhus (11)

natuurhus (12)