Minister Plasterk te gast op startbijeenkomst Veilig Publieke Taak Twente

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk was maandag 12 mei in Almelo op de startbijeenkomst van het project Veilige Publieke Taak (VPT) Twente. Medewerkers van overheids- en semi-overheidsorganisaties die geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld, delen ervaringen en praten gezamenlijk over de maatregelen die zij hiertegen kunnen nemen.

Werknemers met een publieke taak krijgen met enige regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Via het project Veilige Publieke Taak willen organisaties in deze sector komen tot een gezamenlijke aanpak hiervan. Daarbij kan het gaan om het duidelijk aangeven van grenzen, opstellen van protocollen, maar ook om training van personeel en concrete veiligheidsmaatregelen. Mocht zich een incident hebben voorgedaan, dan is een consequente aangiftebereidheid belangrijk, evenals hulp en nazorg voor het slachtoffer.

Niet alleen medewerkers van overheidsorganisaties als gemeenten, ook medewerkers in het onderwijs, openbaar vervoer en van welzijn- en zorginstellingen krijgen met enige regelmaat te maken met geweld. Om samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen en een goede samenwerking met politie en justitie op dit onderwerp te stimuleren staat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een regionale aanpak voor. In Twente is de burgemeester van Borne, Rob Welten, bestuurlijk verantwoordelijk voor Veilige Publieke Taak. Samen met Gerald de Haan, gemeentesecretaris van Almelo, geeft hij vorm en inhoud aan het project.

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (1)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (2)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (3)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (4)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (5)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (6)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (7)

Gerard de Haan  Algemeen directeur/gemeentesecretaris Almelo

Rob Welten Burgemeester Gemeente Borne

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (8)

Henri Wijers Directeur Facilitair Bedrijf ZGT

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (9)

Nils Burger Beleidsadviseur en onderzoeker bij Impact,partner in

Arqpsychtrauma expert groep Projectleider onderzoekstem ‘ Bestuur in actie

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (10)

Johan Kippers Projectleider VPT Twente

Bernadette Schomaker Projectleider expertisecentrum Veilige Publiek Taak

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (11)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (12)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (13)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (14)

Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (15)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (16)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (17)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (18)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (19)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (20)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (21)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (22)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (23)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (24)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (25)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (26)

VEILIG PUBLIEKE TWENTE (27)