Oogstgroep Almelo bij Stadsboerderij Beeklust

De Oogstdag van de Oogstgroep Almelo bij Stadsboerderij Beeklust werd om 11.00 uur geopend door de heer Ten Cate met een rondje dorsen en

een openingswoord. Daarbij werd hem een fles met inhoud, een bos bloemen en een toegangshek naar het roggeland aangeboden als dank voor het

ter beschikking stellen van het perceel voor het roggeland.

Daarna begonnen de verschillende activiteiten.

Een kinderdansgroep in de kleding van de voormalige Korenbleumkes gaf een optreden.

De laatste rogge werd gemaaid, gebonden en opgeladen op een heuse combinatie van paard met wagen.

Ieder uur werd er wat rogge gedorst op de dorsvloer door de Nederlandse Kampioenen dorsen (de damesgroep)

De Korenaer deed enkele optredens met zang en dans.

Er was een heus toneelstukje over roggestro als optimale matrasvulling.

Ook werden er pannenkoeken gebakken, en werd er ouderwets roggebrood uitgedeeld.

Al met al een zeer geslaagde dag, mede door het meestal goede weer en het vele publiek.

oogst groep (1)

oogst groep (6)

oogst groep (3)

oogst groep (2)

oogst groep (4)

oogst groep (5)

oogst groep (7)

oogst groep (8)

oogst groep (9)

Helaas liet zijn Kleinkind de fles vallen maar de Heer ten Cate moest toch even proeven mmmm

oogst groep (10)

oogst groep (11)

oogst groep (12)

oogst groep (13)

oogst groep (20)

En de boeren gingen door met het Rogge maaien

oogst groep (22)

oogst groep (23)

oogst groep (24)

oogst groep (31)

Met paard en wagen werd alles aangevoerd

oogst groep (14)

oogst groep (15)

oogst groep (16)

oogst groep (17)

oogst groep (18)

oogst groep (19)

oogst groep (26)

oogst groep (27)

oogst groep (28)

oogst groep (32)

oogst groep (25)

Er werd volop pannenkoeken gebakken en verkocht

oogst groep (29)

mmmmm ze zijn lekker

oogst groep (30)