125 gasten uit Iserlohn

Zaterdag waren er 125 gasten uit Iserlohn naar Almelo gekomen in het kader van het 60-jarig jubileum.

de gasten uit Iserlohn wereden ontvangen door Loco Burgermeester Claudio Bruggink in de Amadeus zaal van het Theaterhotel.

Daar worden zij door ons welkom geheten en hopelijk is er ook een afvaardiging van B & W daarbij aanwezig.

Na koffie en krentewegge zullen de Iserlohners door vrijwilligers van het Wevershuis een rondleiding door de binnenstad krijgen in het kader van open monumentendag.

Wij hebben de Iserlohners juist deze dag uitgenodigd vanwege open monumentendag en het straattheater festival.

iserlohn (1)

iserlohn (2)

iserlohn (3)

iserlohn (4)

iserlohn (5)

iserlohn (6)

iserlohn (7)

iserlohn (8)

iserlohn (9)

Daar na kregen de Iselohners eerst een rondleiding door de stad
met gidsen van het Wevershuisje.

iserlohn (10)