Bedrijventerrein Bornsestraat veiliger

Met succes heeft de Bedrijvenkring Bornsestraat samen met haar leden, gemeente, brandweer en politie, afspraken gemaakt om overlast en criminaliteit aan te pakken. Deze samenwerking is zo goed verlopen dat het bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft gekregen.

Onder andere betere openbare verlichting, brandveiligheid, bewustwording en onderlinge contact zorgen voor een veiliger en prettiger bedrijventerrein.

De gemeente Almelo heeft van de provincie Overijssel bij een eerdere gelegenheid een subsidie van 100.000 euro ontvangen. Dit geld is bedoeld om te investeren in het bedrijventerrein Bornsestraat en is ook een aanzet gebleken voor de gezamenlijke aanpak van initiatieven.  Het verkrijgen van het keurmerk is één van deze initiatieven. De samenwerking op het bedrijventerrein is zeer succesvol te noemen. Eerder al hebben de leden afgesproken een aantal activiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit op te pakken. Doordat nu het keurmerk op het gehele bedrijventerrein van toepassing is, kan wederom een stap worden gezet in het collectief functioneren van dit bedrijventerrein.

Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Alle partijen zijn verheugd omdat het KVO de aanpak van criminaliteit, overlast en brandveiligheid een stuk effectiever maakt. Ook verzekeraars zijn blij want ervaringen met eerdere KVO trajecten hebben uitgewezen dat de schadelast aanzienlijk vermindert. Daarom krijgen de leden van de bedrijvenkring bij enkele verzekeraars tot 10% korting op hun schadepremie.

VEILIGHEID (9)

VEILIGHEID (11)

VEILIGHEID (1)

VEILIGHEID (2)

VEILIGHEID (3)

VEILIGHEID (6)

VEILIGHEID (7)

VEILIGHEID (8)

VEILIGHEID (12)

VEILIGHEID (10)