Corporaties en gemeente tekenen Prestatieovereenkomst bij Woonvisie Almelo 2020

De directeuren van de woningstichtingen Beter Wonen, St. Joseph en Mijande Wonen tekenden maandagmiddag samen met de gemeente Almelo de prestatieovereenkomst bij de Woonvisie Almelo 2020.

Het gaat daarbij om samenwerking voor een realistische kwaliteitsslag in de wijken en voor een goede aansluiting tussen zorg en zelfstandig wonen.

Ook worden de investeringen per corporatie afgesproken in leefbaarheid en veiligheid en in de vernieuwing en sloop van woningen tot 2020.

Belangrijke aandacht is er ook voor duurzaamheid en energiebesparing.

In de prestatieovereenkomst staan afspraken over de uitvoering van de doelstellingen van de Woonvisie en wordt tweejaarlijks vooruit gekeken. Dat gebeurt aan de hand van drie veranderopgaven die zijn uitgewerkt in deze Woonvisie en die centraal staan in de prestatieovereenkomst.

Met deze prestatieovereenkomst wordt tevens bereikt dat aansluiting plaatsvindt bij landelijke ontwikkelingen/tendensen.

 

 ONDERTEKENING (1)

ONDERTEKENING (2)

Wethouder C.F.M.Bruggink- wethouder Wonen en Stedelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

ONDERTEKENING (3)

De heer J.C.Kamst- Woningstichting ‘St.Joseph’

ONDERTEKENING (4)

De heer P. Zuithof- Mijande Wonen

ONDERTEKENING (5)

De heer P.R.A. van der Hout, Almelose Woningstichting ‘Beter Wonen’

ONDERTEKENING (6)

ONDERTEKENING (7)

ONDERTEKENING (8)

ONDERTEKENING (9)