Irene ten Seldam een Koninklijke Onderscheiding

Dinsdag 2 september omstreeks 19.30 uur ontving oud-raadslid Irene ten Seldam een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jon Hermans van Almelo.

Irene ten Seldam zat drie perioden in de gemeenteraad van Almelo en is door Zijne Majesteit Willem-Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Irene ten Seldam is nu wethouder in de gemeente Almelo.

Voordat we beginnen aan de vergadering heb ik als burgemeester en voorzitter van deze raad de eervolle plicht mij te wenden tot een oud-raadslid dat zich onder ons bevindt. Misschien een beetje laat voor een raadslid dat al in juni deze raad heeft verlaten, maar beter laat dan nooit.

Irene ten Seldam. Gedurende drie volledige raadsperioden heb jij je met volle overtuiging ingezet voor je raadswerkzaamheden en daarmee ook voor Almelo en zijn inwoners. Het is typerend voor jouw inzet en jouw plichtsbetrachting dat je na al die tijd niet op je lauweren bent gaan rusten, maar dat je als lid van ons college volop doorgaat met je in te zetten voor jouw geliefde stad, Almelo. Nu vanuit een andere positie, maar met dezelfde drijfveer: het beste geven voor Almelo, voor de inwoners, voor de medemens.

Irene, als scholier was je voorzitter van de leerlingenraad, bij je toenmalige werkgever het Twenteborgziekenhuis was je voorzitter van de ondernemingsraad, dus het leek niet meer dan logisch dat je daarna koos voor het raadslidmaatschap. Dat verantwoordelijke ambt heb je altijd met grote gedrevenheid vervuld. Waarbij je graag de nadruk legde kwaliteit en daarvoor regelmatig aandacht vroeg. De kwaliteit van raadsstukken, de kwaliteit van onze besluiten. En niet zonder resultaat, zoals blijkt uit de toenemende interesse voor de jaarlijkse raadmeter.

Naast je reguliere raadswerk, heb je zitting gehad in de werkgevercommissie van de griffie, de rekenkamercommissie, het presidium en vervulde je sinds 2011 de functie van voorzitter van de CDA- fractie.

Ik heb je bovendien leren kennen als een bijzonder attente vrouw, met grote belangstelling voor de mensen om je heen. Zelf heb je eens gezegd dat de charme van het raadswerk is dat het persoonlijke, het menselijke een grote rol speelt. Je juichte het toe dat sinds de invoering van het dualisme er veel meer contact is met de kiezer. En altijd handelde je vanuit je eigen diepe overtuiging, en die van jouw partij, dat je dient op te komen voor je medemens als die door omstandigheden in moeilijkheden komt. Vanuit de gedachte: je moet de wereld een stukje beter achterlaten dan dat je hem aantrof.

Geachte mevrouw Ten Seldam – Even, beste Irene, het doet mij heel veel genoegen jou te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

onderscheiding (1)

onderscheiding (2)

onderscheiding (3)

onderscheiding (4)

onderscheiding (5)

onderscheiding (6)

onderscheiding (7)

onderscheiding (8)