Politiek legt schuld van armoede bij arme

Mensen in armoe staan aan de kant in deze samenleving. “Je telt niet meer mee”, aldus pastor Eef van Vilsteren. “De afbouw van de verzorgingsstaat treft hen het hardst. De controle op hen is groot. Maar het ergste is dat nu de schuld van de armoede bij hen gelegd wordt. Kortom er wordt groot onrecht aan hen gedaan.” Hij zei dit tijdens de vieringen rond het Armoedeweekend in de Elisaparochie. In het radioprogramma Een KnipOog op AAFM ging Van Vilsteren vrijdagavond nog een stapje verder: “De overheid weet niet meer hoe ze de zorg voor mensen moet betalen, en gooit het naar de gemeente. En die gooien het weer over de schutting van de mensen. Je kunt je afvragen waartoe de politiek nog dient. Ze hebben bijna alles geprivatiseerd, waarom moeten we ze nog zo duur betalen? Als de liberale partijen als VVD, D66, maar ook het CDA, op deze weg doorgaan, waar gaan ze dan nog over?”

Van Vilsteren roept op tot een tegenbeweging: “Zie om naar de mensen die arm gemaakt zijn, naar de mensen die nauwelijks een menswaardige plek gegund wordt in onze samenleving. Kortom aan mensen waar groot onrecht wordt aangedaan. Ieder mens heeft namelijk recht op een menswaardig bestaan.”

Voor en na afloop van de vieringen konden de bezoekers op informele wijze kennismaken met enkele organisaties in Almelo die zich verbonden hebben in het Armoedepact.

http://elisapaz.nl/wordpress/?p=4332

armoede (3)

armoede (1)

armoede (14)

armoede (2)

armoede (4)

armoede (5)

armoede (6)

armoede (7)

armoede (8)

armoede (9)

armoede (10)

armoede (11)

armoede (12)

armoede (13)

armoede (15)