EUGÈNE VAN MIERLO GAAT VOOR JE DOOR HET VUUR

EugenevanMierloweb250

Met 502 voorkeurstemmen sleept Eugène van Mierlo dit jaar de publieksprijs in de wacht. De programmacoördinator ­risicobeheersing van Brandweer Nederland heeft een hoge ­gunfactor en combineert dit met een hoge resultaatgerichtheid, aldus zijn directeur Bernard Tilman. ‘Van burgemeester tot brandweerman, Eugène verbindt van hoog tot laag.’

Van Mierlo is een daadkrachtige en behulpzame persoon, die zich dag en nacht inzet voor de brandveiligheid in ­Nederland. Hij is een kei in samenwerken, intern en met partners, en kent de weg in ‘Den Haag’ als geen ander. De nominatie van de 35-jarige programmacoördinator voor de PM Top 100 liegt er niet om. We hebben hier te maken met een verbinder pur sang. En dat er bij Eugène van Mierlo geen sprake is van een 9-tot-5 mentaliteit, blijkt al snel als PM met hem op een maandagavond de agenda voor de komende dagen doorspreekt. Afspraken kriskras door het land, ook de avonduren zijn hierbij goed gevuld.

2014-10-09 12_46_27-Eugene van Mierlo van Brandweer Nederland wint publieksprijs beste ambtenaar - B

‘Zo lang je maar plezier hebt in je werk en je er ­energie van krijgt – en dat geldt voor mij zeker – houd je dit vol,’ aldus Van Mierlo, die in perscentrum Nieuwspoort enthousiast over zijn werkzaamheden vertelt. Na een studie aan de Hogeschool Utrecht begint hij in 2003 zijn carrière als beleidsmedewerker pro-actie en brandpreventie bij Brandweer Regio IJssel-Vecht (inmiddels opgegaan in de veiligheidsregio IJsselland). Brandveiligheid loopt vervolgens als een rode draad door zijn loopbaan.

‘Bij pro-actie gaat het om het wegnemen van structurele oorzaken van incidenten, om te voorkomen dat ze zich überhaupt voordoen. Je kunt hier al bij het opstellen van ruimtelijk beleid – zoals het aanleggen van een nieuwe spoortunnel – rekening mee houden,’ verduidelijkt Van Mierlo. ‘Preventie is gericht op het nemen van maatregelen voor reeds bestaande risico’s, ter voorkoming van brand en om de omvang van een eventuele brand zo veel mogelijk te beperken.’ In deze functie kwam hij voor het landelijk netwerk pro-actie al regelmatig over de vloer bij de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en ­Rampenbestrijding (NVBR), tegenwoordig Brandweer Nederland. In 2009 maakt Van Mierlo de overstap en gaat hij er als programmacoördinator Risicobeheersing aan de slag. De organisatie is gehuisvest bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem.

‘Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, dat staat voor alle 31.000 brandweermensen. De raad van brandweercommandanten staat aan het roer van deze netwerkorganisatie, ik ben een van de medewerkers van het bureau dat hen ondersteunt,’ aldus Van Mierlo in zijn pitch voor de jury. ‘Als “oliemannetje” weet ik specifieke deskundigheid uit het land te verbinden en in te zetten als ambassadeur voor brandveiligheid.’

Verantwoordelijkheid
Dit betekent veel netwerken, snel schakelen op ­uiteenlopende dossiers en dagelijks lobbyen voor een ‘zo brandveilig mogelijk Nederland’. Van Mierlo: ‘Zonder de ­expertise van de mensen in de regio kan ik mijn werk niet goed doen. De kennis heb ik niet altijd paraat, maar ik weet wel waar ik die kan vinden. Vervolgens is het mijn taak om deze informatie op het juiste podium over het voetlicht te brengen en het onderwerp op de agenda te krijgen.’

Hij refereert aan de nieuwe omgevingswetgeving en Rembrand, een project dat gaat over de modernisering van het stelsel van de opkomsttijden van de brandweer. De aanpak daarbij is gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium ‘remmen’ van de brand. ‘Het gaat bij de vele dossiers vaak om erg detaillistische gegevens die moeten worden vertaald naar een abstract niveau. Ik probeer daarbij te voorkomen dat er oneigenlijke ­argumenten in een debat worden gebruikt. Timing is daarbij ontzettend belangrijk. Je moet weten wanneer het moment is om contact te zoeken met een ministerie of op bezoek te gaan bij Kamerleden.’

Op maandag is de programmacoördinator vaak ‘in huis’ bij Brandweer Nederland, maar het grootste ­gedeelte van de week is hij op pad. Die vrije rol bevalt hem goed. ‘Er zijn veel organisaties die aan de knoppen zitten als het gaat om brandveiligheid, dat beseft lang niet iedereen,’ benadrukt hij. ‘Ook burgers en bedrijven kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. We zijn bezig met een grote ontwikkeling om dit bewustzijn te verhogen en de samenleving te laten zien welke risico’s er zijn. De focus ligt nu nog vaak op incidentbestrijding, terwijl we met ieders eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid een wereld kunnen winnen.’

Partners
Voortdurend is Van Mierlo op zoek naar nieuwe partners. Regelmatig zit hij om de tafel met verschillende partijen, uiteenlopend van verzekeraars en VNO-NCW tot de Brandwondenstichting, zorgkoepels en woningbouw­corporaties. ‘Menselijk gedrag is een belangrijke oorzaak van brandgevaarlijke situaties. Veiligheidsbewustzijn zit niet altijd tussen de oren en dit kun je op tal van ­manieren beïnvloeden,’ stelt hij. ‘Wij hoeven niet altijd per se zelf de boodschap te verkondigen en achter de voordeur te komen. Op veel plekken in Nederland doen we dat wel, maar een gemeenteambtenaar of GGD-medewerker zou in een keukentafelgesprek bijvoorbeeld ook aandacht kunnen besteden aan de brandveiligheidsrisico’s in huis.’

Sinds enkele jaren is Van Mierlo actief voor het CDA. Dit voorjaar werd hij gekozen voor de gemeenteraad in Almelo. ‘Een mooie combinatie met het dagelijks werk bij de brandweer,’ aldus Van Mierlo. ‘Ik wilde mijn kennis graag verbreden. Daarom heb ik bewust gekozen voor de sociale portefeuille en niet primair veiligheid.’ Wat niet wegneemt dat er nog steeds veel raakvlakken zijn. ‘Neem bijvoorbeeld de trend dat ouderen langer thuis gaan ­wonen. Dat heeft consequenties voor de zorg, maar ook voor de brandveiligheid. Of het nu gaat om het vergeten van een pannetje op het vuur of het vervangen van rookmelders, het risico bij deze groep is relatief groter en daar moeten we rekening mee houden.’

Elie van Strien, brandweercommandant in Amsterdam Amstelland, is meer dan te spreken over de manier waarop de programmacoördinator te werk gaat. ­Regelmatig werkt hij samen met Van Mierlo aan ­projecten. ‘Eugène heeft niet alleen antwoorden, maar stelt ook de juiste vragen. Hij gaat voor je door het vuur, werkt transparant en altijd met respect voor anderen,’ laat hij in een reactie weten. ‘Hij is loyaal en buiten­gewoon politiek sensitief.’ Ook van zijn directeur Bernard Tilman niets dan lof: ‘Eugène weet de boodschap goed over te brengen. Hij kent de brandweer van binnen en van buiten.’

Van Mierlo moet er nog wel even aan wennen zo in het middelpunt van de belangstelling te staan. ‘Voor iemand die veel van zijn werkzaamheden achter de ­schermen verricht, is het winnen van een publieksprijs erg bijzonder,’ zegt hij bescheiden. ‘Ik zorg er toch vooral voor dat anderen kunnen schitteren.’