Stichting Present Almelo viert haar tweede verjaardag.

Stichting Present Almelo viert haar tweede verjaardag.

4

eigen foto

Groep helpt gezin met overbelaste mantelzorger via SIZ Almelo met het opknappen van hun tuin, op burendag afgelopen september

Stichting Present Almelo is vanaf 18 oktober 2014 precies twee jaar actief in Almelo. Het doel van Present is een brug slaan tussen groepen Almeloërs die hulp bieden en stadsgenoten die met de inzet van een groep geholpen zijn. Hiermee wil Present een beweging op gang brengen in de Almelose samenleving, waarbij het vanzelfsprekender wordt om naar elkaar op te zien. 

 Present is de verbindende schakel tussen drie partijen: vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers, waarbij de vrijwillige inzet altijd kortdurend en éénmalig is. Deze succesformule slaat zonder meer aan in Almelo. De teller staat anno nu op meer dan 90 projecten (vanaf de start oktober 2012), goed voor bijna 2500 uren vrijwillige inzet.

Formule van nu.

“De reden van het succes is dat de Presentformule helemaal aansluit bij de komende veranderingen in zorg en welzijn; het betrekken van meer mensen bij de informele hulp”, aldus Leonie en Ruth, initiatiefnemers en coördinatoren van Present Almelo. Er gaat veel veranderen in de zorg. Mensen die voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen, zullen deze als eerste uit hun eigen netwerk moeten halen. Present realiseert zich dat niet iedereen een netwerk heeft en biedt hierin een oplossing. Zij biedt een groep vrijwilligers aan als ‘tijdelijk netwerk’ voor mensen bij wie een eigen netwerk ontbreekt. Belangrijk hierbij is om duidelijk te krijgen: Wat willen en kunnen mensen voor elkaar doen en hoe kunnen we dit potentieel aan informele hulp vergroten? De meeste vrijwilligers die wij spreken en voor wie wij bemiddelen, willen zich niet committeren aan een vrijwilligersbaan, maar zijn wel (degelijk) bereid om zich eenmalig praktisch of op een sociale manier in te zetten: schoonmaken/tuinieren of een spelletje/wandeling met ouderen.

Present is van mening dat wanneer we dit type informele zorg willen laten groeien, we vooral moeten werven op nieuwe vrijwilligers. Dat doen we pro – actief en we richten ons op groepsverbanden: jongerengroepen, verenigingen, kerken, 30-ers, gezinnen en bedrijven kunnen zich bij ons aanmelden om éénmalig en met elkaar een ander bij te staan.

Het is echter niet alleen belangrijk om nieuwe vrijwilligers te vinden, maar ook om bestaande te behouden. Hiervoor zijn waardering en een goede match tussen vrijwilligers en cliënt van groot belang, maar ook praktische ondersteuning zoals begeleiding van- en verbinding met- de formele zorg. Dit wordt via Present allemaal geregeld. Daarnaast hopen we natuurlijk dat na het doen van een project er inzicht komt in elkaars werelden, vooroordelen verdwijnen en er wellicht (langdurige) verbindingen ontstaan. Dan is onze missie volbracht: een beweging op gang brengen, waarbij het vanzelfsprekender wordt om naar elkaar om te zien.

Wil je Present Almelo een verjaardagscadeau geven? Dan nodigen wij je uit om samen met jouw groep een project te doen via Present Almelo. Door voor deze groep vervolgens een project te organiseren komt hun geschenk op de plek terecht bij mensen die hun hulp écht nodig hebben,” aldus de coördinatoren Leonie Verloop en Ruth Dam.

Voor informatie over Stichting Present Almelo, info@presentalmelo.nlwww.presentalmelo.nl , Ruth Dam 06-83225609, Leonie Verloop: 06-83225881