Almelo Promotie in de Bibliotheek

Vanavond was het weer zover, het tweede Kenniscafé voor evenementenorganisatoren in Almelo. Dit maal in de Centrale Bibliotheek in het centrum van Almelo. Er waren 85 evenementenorganisatoren aanwezig.

Het Kenniscafé stond in het teken van elkaar inspireren, verbinden en samenwerken. Tijdens het plenaire gedeelte werd er met name aandacht geschonken aan wat Almelo Promotie voor de evenementen kan betekenen en zoals Evy Goessen namens Almelo Promotie ook aangaf “we moeten durven en het met z’n allen doen”. Als we echt iets willen bereiken dan moeten we uniek zijn en het DNA van de stad terug laten komen (water en groen tot in de binnenstad, textiel en talenten) in de evenementen. Daarnaast moeten we keuzes maken en vaker meerdaagse bovenregionale evenementen gaan organiseren.

Erik Koldewijn van het ROC van Twente haakte in op de vraag naar vrijwilligers bij evenementen. Het ROC heeft met name veel vraag naar verkeersbegeleiders, diverse (afstudeer)opdrachten zoals de organisatie van het Almelo Promotie café en het maken van korte promofilms. Eléon de Haas gaf een interessante workshop over fondsenwerving. Hij vertelde dat je moet zorgen voor een goed projectplan met een duidelijk beeld op de continuïteit van het project de komende jaren. Maar hij wees ook op het belang van transparantie, kennis in je netwerk delen en goed zichtbaar zijn op Social Media. In de workshop doelgroepen en promotie gaf Linda van der Hauw (Marketing Manager) aan dat we het samen moeten doen: “Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!” Tevens is het beeldmerk van Almelo aan de orde gekomen. Een beeldmerk van, voor en door de stad, om zo samen de stad beter te positioneren. Deze is te downloaden op de website van Almelo Promotie. Bas Herink (Gemeente Almelo) en Kevin Kel (Veiligheidsverantwoordelijke van de Profronde) gaven een unieke duo presentatie ‘Veiligheid bij evenementen’. Hierin benadrukten zij de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het slagen van een evenement. Het was dusdanig interessant dat de tijd helaas te kort was om alle vragen gedurende de workshop te beantwoorden, maar gelukkig was er gedurende de afsluitende borrel nog de gelegenheid om deze te behandelen. Tot slot was er een expert uit Zwolle die vertelde over zijn ervaringen met het bundelen van evenementen. Hij gaf aan dat het belangrijk is om bij elk evenement jezelf af te vragen: “hoe past mijn evenement bij de identiteit van mijn stad?” Een mooie afsluiting van een boeiende avond.

Op 1 december organiseert Almelo Promotie weer het Almelo Promotie Café in samenwerking met het ROC van Twente. Noteer deze datum dus alvast in de agenda! Natuurlijk komt er óók in 2015 weer een Kenniscafé Evenementen, dus blijf ons volgen!

almelopromotie (1)almelopromotie (2)almelopromotie (3)almelopromotie (4)almelopromotie (5)almelopromotie (6)almelopromotie (7)almelopromotie (8)almelopromotie (12)almelopromotie (13)almelopromotie (9)almelopromotie (10)almelopromotie (11)almelopromotie (14)almelopromotie (15)