Nieuw registratiesysteem toegangsontzegging voor winkels

 

Nieuwe impuls voor keurmerk veilig ondernemen

m_COEN8322 

Winkeliers in het centrum van Almelo en de woonboulevard, en eigenaren van supermarkten kunnen zich vanaf woensdag 8 oktober aanmelden voor een vernieuwd registratiesysteem van collectieve toegangsontzeggingen. Met dit systeem kunnen winkeliers elkaar informeren over uitgereikte toegangsontzeggingen (‘rode kaarten’). Op 18 november a.s. wordt het systeem in gebruik genomen.

Vertegenwoordigers van de samenwerkende ondernemersorganisaties, politie, gemeente en brandweer aangevuld met ROC-studenten, gaan woensdag de winkeliers bezoeken om uitleg te geven over het vernieuwde systeem van gele en rode kaarten. Een rode kaart houdt in dat de betreffende persoon gedurende een bepaalde periode niet mag winkelen in een bij het systeem aangesloten winkel, een gele kaart betekent een waarschuwing. Kaarten worden uitgereikt na bijvoorbeeld winkeldiefstal. Het vernieuwde systeem maakt het mogelijk dat winkeliers die informatie kunnen delen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Sinds 26 mei 2008 werken winkeliers, politie, gemeente, brandweer, centrum criminaliteitspreventie (voorheen Hoofdbedrijfschap detailhandel) samen aan veilig ondernemen onder de vlag van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In de afgelopen jaren zijn door de werkgroep verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zoals een informatieavond over brandveiligheid en de roadshow “laat je niet overvallen”. Daarnaast wordt bijvoorbeeld informatie gedeeld over mogelijke maatregelen “afrekenen met de winkeldief”, de gewijzigde procedure van aangifte doen en de veiligheidsscan voor kleine bedrijven met subsidiemogelijkheid.