Samenwerking VVBA Almelo en SSB Enschede opmaat

 

Full service opleidingsinstituut voor de bouw

De opleidingsbedrijven voor de bouw VVBA uit Almelo en SSB uit Enschede bundelen met ingang van 1 januari hun krachten. Beide instellingen opereren vanaf dat moment onder de naam Bouwmensen Twente. Het nieuwe samenwerkingsverband is de opmaat voor een volwaardige fusie van de SSB en VVBA èn de vorming van een full service opleidingsinstituut voor de bouw. Bouwmensen Twente opereert in eerste instantie vanuit het pand aan de Veldkampsweg in Almelo, maar er wordt gezocht naar een nieuw onderkomen in Hengelo.

In de bouwcrisis van de jaren tachtig werden in Almelo, Enschede en tal van andere plaatsen in Nederland, opleidingsbedrijven opgericht door aannemersbedrijven. Door zelf timmerlieden en metselaars op te leiden, stimuleerde de bouwbranche schoolverlaters te kiezen voor een vak in de bouw om tekorten aan vakmensen te voorkomen.

Decennia lang hebben de opleidingsbedrijven duizenden gediplomeerde VMBO-ers als werknemer aangenomen en opgeleid. Het theorieonderwijs nam het ROC van Twente voor zijn rekening, de praktijk leerden de jongelui op de bouw bij een van de aangesloten aannemersbedrijven. Als er geen werk voor ze was op de bouwplaats, gingen de leerlingen aan de slag in de werkplaatsen van de opleidingsbedrijven zelf, zodat het praktijkdeel van de opleiding niet stil kwam te staan.

Deze werkwijze was uitermate effectief in de jaren tachtig en negentig, maar volgens directeuren Jan Willem Aardema en Robert Herman anno 2014 niet langer houdbaar. De instroom van leerlingen is de afgelopen jaren teruggelopen en de crisis eiste aanpassingen van de bouw. Dat waren voldoende redenen voor de besturen van beide opleidingsbedrijven om zich te bezinnen op een gezamenlijke toekomst. De beraadslagingen resulteerden in het tekenen van een intentieverklaring om medio 2015 te fuseren tot één nieuwe organisatie, met één bestuur. Vooruitlopend daarop wordt het praktijkgebouw aan de Veilingstraat 10 in Enschede afgestoten en verkocht. Later gaat het hetzelfde gebeuren met het pand aan de Veldkampsweg in Almelo.

DSC_0096

De fusie van VVBA en SSB gaat een efficiëntere organisatie opleveren, waarin alle deskundigheid is samengebracht. Maar dat niet alleen. Het nieuwe Bouwmensen Twente wordt veel meer dan een opleidingsbedrijf voor jonge bouwvakkers. Bouwmensen Twente gaat ook nieuwe producten en diensten aanbieden aan bouwondernemingen. Aardema: ‘Bij Bouwmensen Twente draait het om opleiding van zowel schoolverlaters als bijscholing van bestaand personeel, om employability en het versterken van duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak bouw. Herman vult aan: ‘Bouwmensen Twente heeft ook een eigen uitzendorganisatie, Vakmasters, voor flexibele personeelsinzet. En er lopen gesprekken met het ROC van Twente en de opleidingsbedrijven in de afbouwsector en installatietechniek om samen in één pand opleidingen en andere diensten aan jongeren en de bedrijven in de gebouwde omgeving te bieden.’

Zo’n full service instituut voor de gebouwde omgeving is volgens Aardema en Herman een grote stap vooruit. Het is volgens hen aantrekkelijk voor jonge mensen om te kiezen voor een opleidingsinstituut waar ze keuze hebben uit verschillende beroepen. Voor het onderwijs zelf en bedrijven is één opleidings- en diensteninstituut ook een aanzienlijke verbetering. Ze kunnen terecht bij één loket, in plaats van tal van verschillende organisaties.

Bouwmensen Twente wil met de oprichting van een full service opleidingsinstituut voor de bouw bereiken is dat jonge mensen weer een loopbaan voor zich zien in de bouw. De bouwbedrijven klimmen voorzichtig uit het dal en hebben straks weer behoefte aan jonge, gemotiveerde en gediplomeerde medewerkers. Aardema: ‘Voorwaarde is dat enthousiaste jonge mensen nu wel met een bouwopleiding starten om over een paar jaar aan de vraag van bedrijven te kunnen voldoen. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor jongeren in de bouw erg gunstig.’

Bedoeling is dat Bouwmensen Twente uiteindelijk zijn intrek neemt in het centraal gelegen Hengelo, in de nabijheid van het gebouw de Gieterij van het ROC van Twente en op loopafstand van openbaar vervoer.