NIEUWJAARSRECEPTIE PVDA ALMELO.

Zaterdagmiddag hield het bestuur van de afdeling Almelo van de PvdA een geslaagde nieuwjaarsreceptie in centrum ‘t Dok aan de Sumatrastraat. In zijn openingswoord refereerde voorzitter Herman Zwerink nog even aan demielijke eerste week van dit jaar met de aanslagen in Frankrijk en het overlijden van de echtgenoot van burgemeester Jon Hermans. De slechte uitslag die zijn partij heeft gemaakt in de afgelopen verkiezingen passeerde ook de revue. Maar, zo stelde hij, dit is geenszins een reden voor ons om niet volop door te gaan en onze weg naar een herstel met vereende krachten in te slaan. Hij kondigde een aantal maatregelen aan waardoor hij dit herstel wil bereiken. Het rechtstreeks benaderen van de leden van de partij is een zwaarwegend onderdeel. Wat willen onze leden gezien in het licht van het totaal en hoe kunnen we de opgelopen schade herstellen op een zo kort mogelijke termijn.

Fractievoorzitter Willem Loupatty deed er nog een schepje bovenop en stelde duidelijk dat hij mogelijkheden ziet. De huidige fractie is weliswaar gereduceerd tot vier fractieleden maar dat neemt niet weg dat het eerste succes, het instellen van een partnerschap, al raadsbreed is aangenomen. Ook hij ziet de voordelen van de directe benadering van een ieder die de PvdA een goed hart toedraagt. We moeten inventariseren waar de pijnpunten liggen en er gezamenlijk de schouders onder zetten. dat kunnen we niet alleen daar hebben we iedereen voor nodig en ook de overige partijen in de gemeenteraad. Pas dan kunnen we na afloop wellicht tevreden zijn met de bereikte resultaten.

Verrast was het afdelingsbestuur door de aanwezigheid van Thijs de Bree, lijsttrekker voor de PvdA voor de Statenverkiezingen van 18 maart a.s. met in zijn kielzog de nummer twee van de lijst Anneke Beukers en de nummer negen Mark Paalman. Van Bree ontvouwde een aantal plannen waarbij hij parallellen trok tussen de Hanzesteden, Zwolle en Deventer en de belangrijkste plaatsen in Twente. Er is geld bij de provincie maar de plannen moeten gefundeerd zijn en financieel goed onderbouwd. Denk, zo zei hij, aan de Almelose binnenstad want daarin is nog heel veel te doen. Ook refereerde hij aan de komst van de vernieuwbouw van het Heraclesstadion dat toch in samenspraak met de provincie op een goede manier tot stand is gekomen.  Ook op gebieden als cultuur valt er nog veel te doen.

Ruim vijftig bezoekers hadden een warm applaus over voor de sprekers die ook zeker aandacht vroegen voor de Almelose kandidaat voor de komende Statenverkiezingen Bert Kuiper. Hij is de opvolger van Henk  Heskamp die na acht jaar afscheid neemt van de provincie. Kuiper. thans staande op een twaalfde plaats zal wel eerst gekozen moeten worden en dat zal dan moeten gebeuren met voldoende voorkeurstemmen.

 

Hendry Bosch

PVDA NIEUWJAAR (2)PVDA NIEUWJAAR (3)PVDA NIEUWJAAR (4)PVDA NIEUWJAAR (5)PVDA NIEUWJAAR (6)PVDA NIEUWJAAR (7)PVDA NIEUWJAAR (8)PVDA NIEUWJAAR (9)PVDA NIEUWJAAR (10)PVDA NIEUWJAAR (11)PVDA NIEUWJAAR (12)PVDA NIEUWJAAR (13)PVDA NIEUWJAAR (14)PVDA NIEUWJAAR (15)PVDA NIEUWJAAR (16)PVDA NIEUWJAAR (17)