Plotselinge overlijden van Frits Hermans de echtgenoot van burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld.

Vanochtend hebben we met verslagenheid kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van Frits Hermans, de echtgenoot van burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld. Wij herinneren ons de heer Hermans als aimabel en betrokken bij onze stad.
Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Hermans, hun kinderen, familie, vrienden en naasten. Wij wensen hen alle kracht en sterkte in deze tijd van groot verdriet

shutterstock_36177640zzz