Politiek een spel? Bij ons wel!

Leerlingen Canisius College in Almelo treden op als raadsleden

Zo’n 110 leerlingen van het Canisius College in Almelo spelen op 9 en 12 januari 2015 in de Leerlingen Canisius College in Almelo treden op als raadsledenvan Almelo en in het provinciehuis in Zwolle het Democratiespel. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement op het gemeentehuis in Almelo kruipen ze in de huid van een raadslid en gaan ze een beslissing nemen over een (fictief) voorstel van het college van

B en W over openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Bij het Democratiespel op het provinciehuis nemen de leerlingen de rol van Statenlid op zich en staat ook een onderwerp over het openbaar vervoer op de agenda.

Raadslid voor even wethouder

Waarnemend burgemeester Willem Urlings ontvangt de leerlingen ’s ochtends en zal het openingswoord verrichten. Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) en Marike van Doorn (Almelo’s Liberaal Alternatief) treden tijdens de Democratiespelen in het gemeentehuis op als wethouder. De Democratiespelen duren van 9.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 15.00.

Een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, begeleidt de Democratiespelen.

Zelf politiek ervaren

De provincie Overijssel, de gemeente Almelo en ProDemos vinden het belangrijk om (jonge) inwoners meer te betrekken bij de democratie en hen zelf te laten ervaren hoe politieke beslissingen worden genomen. Hiervoor hebben zij samen het Democratiespel ontwikkeld. Een Democratiespel kan zowel in het provinciehuis in Zwolle als in gemeentehuizen worden gespeeld.

Met het project (Jong) Overijssel doet mee! bereikt de provincie Overijssel jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Meer informatie is te vinden via www.jijenoverijssel.nl/Democratiespel

POLITIEK EEN SPEL (1)POLITIEK EEN SPEL (2)POLITIEK EEN SPEL (3)POLITIEK EEN SPEL (4)POLITIEK EEN SPEL (5)POLITIEK EEN SPEL (6)POLITIEK EEN SPEL (7)

Bert Hümmels (Leefbaar Almelo)

POLITIEK EEN SPEL (8)POLITIEK EEN SPEL (9)