Jubilarissen bij Vogelvereniging Edelzang

Jubilarissen bij Vogelvereniging Edelzang

Als je een vereniging bent van 92 jaren jong dan kun er op wachten dat er jubilarissen zijn.

Zoals je op bijgaande foto ziet zijn het er dit jaar drie.

De heren Johan Sand en Jan Seinen zijn dit jaar 50 jaar bij Edelzang – Almelo

En de heer Johan van de Kuil 25 jaar.

Tijdens de huldiging werden de heren in het zonnetje gezet door een lid van het hoofdbestuur van de Algemene Bond voor Vogelhouders de heer Onno Bijlsma.

Tijdens zijn toespraak memoreerde hij een aantal zaken uit het verleden.

Sand en Seinen hebben elk diverse keren op het podium gestaan omdat zij tijdens de wereldkampioenschappen voor zang en siervogels diverse medailles hebben gewonnen.

Tevens prees hij hen voor de tomeloze inzet al die jaren voor hun vereniging.

De heer Seinen prees hij dat onder zijn penningmeesterschap de contributie van de vereniging met drie gulden werd verlaagd.

Later op de avond werd de heer Sand door de voorzitter van Edelzang-Almelo geprezen voor zijn inzet voor de vereniging alle 50 jaren van zijn lidmaatschap. Voor alle verdiensten benoemde de voorzitter hem tot erelid van Edelzang-Almelo. Deze benoeming heeft hij meer dan verdient de afgelopen jaren.

Op de foto van links naar rechts

Johan van der Kuil  Jan Seinen    Onno Bijlsma   Johan Sand

Eigen foto m_IMG_3322