Kamervragen N36 door Van Helvert en Omtzigt (CDA)

De N36 is een van de gevaarlijkste rijkswegen van Nederland. De TC Tubantia telde in de afgelopen 8 jaar 17 verkeersdoden op deze relatief korte weg van ongeveer 35 kilometer.

Al jaren worden er overleggen gevoerd en convenanten gesloten.  Een paar kleine maatregelen zijn genomen, maar van de vorig jaar februari aangekondigde acht maatregelen is nog helemaal niet begonnen. Dat is natuurlijk zeer ernstig, omdat gevaarlijke situaties in stand blijven.

Niet voor niets vroegen alle lijsttrekkers in de gemeente Twenterand al aandacht hiervoor en is er zelfs een speciale Facebook pagina om de N36 veiliger te maken.

Eind februari komt minister Schulz zelfs polshoogte nemen. Het CDA legt juist daarom nu een aantal vragen voor aan de minister, zodat het voor haar komst helemaal duidelijk is hoe onveilig de weg is en dat maatregelen onmiddellijk genomen moeten worden.

En wellicht kan zij ook nog kijken of het niet verstandig is om bij Beerze een ongelijkvloerse kruising aan te leggen ipv een stoplicht op een autoweg. Daarvoor pleitte Eddy van Hijum al eerder in de Tweede Kamer.

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het grote aantal ongevallen met dodelijke afloop op de rijksweg N36 tussen Almelo en Ommen.

 

1 Kunt u een overzicht geven van de ongevallen die hebben plaatsgevonden op de N36 tussen 1 januari 2007 en 31 januari 2015 op de rijksweg N36 (Almelo/Wierden naar Arrierveld/Ommen)?

2 Kunt u aangeven hoeveel mensen op die weg zijn omgekomen en hoeveel mensen (zwaar) gewond geraakt zijn?

3 Hoeveel mensen zijn door een verkeersongeval om het leven gekomen per miljoen voertuigkilometers op de N36 over deze periode?

4 Hoeveel mensen zijn door een verkeersongeval om het leven gekomen per miljoen voertuigkilometers op vergelijkbare wegen (rijkswegen) over deze periode?

5 Hoeveel procent onveiliger is de N36 dan een gemiddelde rijksweg?

6 Deelt u de mening dat er een forse urgentie is om deze weg veiliger te maken?

7 Hoeveel jaar komt de onveiligheid op de N36 al voor in de bestuurlijke overleggen en worden er afspraken gemaakt over monitoring, verbetering en plannen?

8 Kunt u aangeven voor elk van de in februari 2014 aangekondigde maatregelen (- Reconstructie en verbeteren visuele geleiding op de aansluiting A35/N36

– Reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden en realisatie rijbaanscheiding ter hoogte van deze spoortunnel

– Reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Aadorp

– Reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Almelo-Noord

– Verlengen van uitvoegstrook bij aansluiting Vriezenveen

– Verlengen in en uitvoegstroken en plaatsen van rijbaanscheiding bij de verzorgingsplaatsen Hazepad en   Smokkelpad

– Verlengen uitvoegstroken bij aansluiting Westerhaar

– Verlengen en reconstructie uitvoegstrook aansluiting Beerzerveld)

wanneer zij eindelijk worden uitgevoerd en opgeleverd? Deelt u de mening dat urgentie echt aan de orde is hier? (bron: TC Tubantia, 13 januari 2015, Waarom gebeurt er niets op de N36?)

9. Bent u bereid om alsnog een ongelijke kruising bij Beerze in overweging te nemen, zoals eerder bepleit? (Kamervragen 2177, 2013/2014)

10. Welke extra maatregelen zult u de komende jaren nemen om deze weg veiliger te maken en ervoor te zorgen dat deze weg net zo veilig wordt als een gemiddelde rijksweg?

11. Kunt u deze vragen voor 20 februari beantwoorden, zodat u goed voorbereid naar Twente gaat en daar kunt laten zien  hoe de problemen werkelijk aangepakt gaan worden?

helvert[1]pius0487-400[1]